ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
กาฬสินธุ์ เตรียมการเลือกตั้งใหม่ นายก อบจ.
30 มิ.ย. 2565

กกต.อบจ.กาฬสินธุ์ เตรียมการเลือกตั้งใหม่ นายก อบจ.กาฬสินธุ์  เปิดรับสมัคร 4-8 กรกฎาคม 2565 หย่อนบัตร  14 สิงหาคม 2565 ยืนยันสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม ประกาศผลเลือกตั้งแบบไร้ข้อครหา

        เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (กกต.อบจ.กส.) โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ประธาน กกต.อบจ.กส. เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการการการเลือกตั้ง อบจ.กาฬสินธุ์ ได้รับการแต่งตั้งจาก กกต. จำนวน 5 คน  ประกอบด้วยนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์  พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ อดีต ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์  พ.ต.อ.วิทยา เย็นจิตต์ รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์  นายสาธิต จันทรศิริ ท้องถิ่น จ.กาฬสินธุ์  จ.ส.ต.โกสินทร์ อัตโสภณ และนางเพ็ญศรี แสงดารา ปลัด อบจ.กาฬสินธุ์ เป็น ผอ.กกต.อบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสุรพงษ์ ทิพย์โอสถ  ผอ.กกต.จ.กาฬสินธุ์  ชี้แจงการจัดการเลือกตั้ง ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และฉบับแก้ไข พ.ศ.2564

ในการประชุมครั้งนี้ เป็นครั้งแรกของการประชุม กกต.อบจ.กาฬสินธุ์ หลังจากได้มีประกาศการเลือกตั้งใหม่นายก อบจ.กาฬสินธุ์ โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 ส.ค.65 มีการเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 4-8 ก.ค.65  และจะได้มีการประชุม กกต.อบจ.กส. ทุกวันพุธ จนกว่าจะมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งของ กกต.

      นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ประธาน กกต.อบจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ จะใช้งบประมาณจาก อบจ.กาฬสินธุ์ ที่ตั้งไว้ประมาณ 35 ล้านบาท ในการจ่ายค่าตอบแทนของบุคลากร จพง. จนท.และวัสดุ อุปกรณ์ ในการเลือกตั้ง โดยจะเน้นการอบรมให้ กปน. มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด ด้วยความเป็นกลาง สุจริต เที่ยงธรรม ประกาศผลการเลือกตั้งแบบรวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

      พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ กล่าวว่า ในฐานะที่ตนได้มีคำสั่งเป็นกรรมการเลือกตั้งครั่งนี้ มีความมั่นใจอย่างยิ่งว่า ท่านกรรมการทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเที่ยงธรรม ยึดกรอบระเบียบกฎหมายเป็นหลักและตรวจสอบได้ครับ


ทีมข่าวกาฬสินธุ์

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ส.ค. 2565
การเลือกตั้งทั่วไปล่าสุดเมื่อปี 2562 กล่าวได้ว่า มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส.หน้าใหม่ไฟแรงได้รับเลือกตั้งเข้ามาอย่างหนาตื แต่ก็น้อยนักที่บรรดา ส.ส.หน้าใหม่ไฟแรงเหลานี้จะถูกมอบหมายหน้าที่ให้ทำอย่างรอบด้าน ที่สำคัญยังมีหน้าที่เป็นกระบอกเสียงคนสำคัญให้กับพรรค...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด