ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
แรงงานยื่นหนังสือถึงสุชาติค้านร่างกม.แรงงานสัมพันธ์
29 มิ.ย. 2565

นายพนัส ไทยล้วน ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายชินโชติ แสงสังข์ ประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย นำสมาชิกเข้ายื่นหนังสือและช่อดอกไม้ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ช่วยเหลือคัดค้านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. … ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ที่ได้รับมอบหมายจากนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนรับมอบหนังสือฉบับดังกล่าว และมี นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมที่ บริเวณโถงด้านล่างอาคารกระทรวงแรงงาน

นายสุรชัย กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคนที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญในการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องแรงงานให้ดียิ่งขึ้น

นายสุรชัย กล่าวถึงที่มาของร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. …ฉบับดังกล่าว ว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ได้ตั้งคณะกรรมการไตรภาคี และจัดประชุมเพื่อยกร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2558 ในสมัยนั้นมี พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ในการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อต่อการทำธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน

“สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ทำให้การรวมตัวของภาคแรงงานมีความสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ และทำได้ง่ายขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทำให้กระบวนการยื่นข้อเรียกร้องและระงับข้อพิพาทแรงงานมีความชัดเจน คำนึงถึงประโยชน์ของลูกจ้าง นายจ้าง และผู้ใช้บริการสาธารณะที่อาจได้รับผลกระทบ รวมทั้งองค์กรภาคแรงงานได้มีการประชุมหารือร่วมกันในเวทีที่เป็นทางการ เพื่อเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์” นายสุรชัย กล่าวและว่า ปัจจุบันร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ได้เลยขั้นตอนของกระทรวงแรงงานไปแล้ว ไม่สามารถนำกลับมาพิจารณาใหม่ได้ โดยต้องไปดำเนินการในชั้นกรรมาธิการวิสามัญ

ด้าน นายพนัส กล่าวว่า เสนอขอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้มีตัวแทนลูกจ้าง 2 คน เข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญในสัดส่วนของรัฐบาล

“ผมและ นายชินโชติ จะขอเป็นตัวแทนเข้าไปพูดคุยในคณะกรรมาธิการวิสามัญ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์เป็นอย่างดี” นายพนัส กล่าว

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ส.ค. 2565
การเลือกตั้งทั่วไปล่าสุดเมื่อปี 2562 กล่าวได้ว่า มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส.หน้าใหม่ไฟแรงได้รับเลือกตั้งเข้ามาอย่างหนาตื แต่ก็น้อยนักที่บรรดา ส.ส.หน้าใหม่ไฟแรงเหลานี้จะถูกมอบหมายหน้าที่ให้ทำอย่างรอบด้าน ที่สำคัญยังมีหน้าที่เป็นกระบอกเสียงคนสำคัญให้กับพรรค...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด