ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
ครม.ไฟเขียวตั้งกองทุนช่วยเหลือภาคการผลิต-บริการ
28 มิ.ย. 2565

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบ FTA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และบรรเทาผลกระทบให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) ทั้งในภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคบริการ
สำหรับเงินที่จะนำมาใช้ในกองทุนฯ นี้ จะมาจากทุนประเดิมโดยรัฐบาลที่จะจัดสรรให้ภายใน 3 ปีแรก ซึ่งตั้งงบประมาณไว้ที่ 5,000 ล้านบาท โดยปีแรกจะจัดสรรให้ 1,000 ล้านบาท ปีที่สอง 2,000 ล้านบาท และปีที่สาม 2,000 ล้านบาท โดยที่กองทุนฯ นี้จะไม่เป็นการซ้ำซ้อนกับกองทุนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ประกอบการ และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า เช่น กองทุนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 พ.ย. 2565
ในปัจจุบันอย่างที่ทราบกันดีว่า เทคโนโลยีนั้นก้าวล้ำหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆ วัน พร้อมกันนี้ ยังส่งผลให้ธุรกิจการค้าขายออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TDA เคยเปิดเผยผลการสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ปี 2563 ...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด