ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สังคม / บุคคล ย้อนกลับ
สุดยอดเด็กเมืองกาญจน์ ขอแสดงความยินดี!
23 มิ.ย. 2565

นักเรียนจากโรงเรียนวิสุทธรังษี ผ่านการคัดเลือก การแข่งขัน คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19

วันนี้ 23 มิ.ย. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ท่านผู้อำนวยการหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี แสดงความยินดีกับเด็กชายรณกร อุตสาหะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/15 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ESMTE) โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี โดยนักเรียนเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนของศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร จากรอบที่ 1 – 2 เข้าร่วมการแข่งขันรอบสุดท้าย จำนวน 96 คน “การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 (TMO 19)” ระหว่างวันที่ 13 – 17 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากจำนวนผู้ได้รับเหรียญรางวัล 48 คนทีมข่าวกาญจนบุรี

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 มิ.ย. 2565
กรมราชทัณฑ์ เป็นหนึ่งในหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมและแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่และอํานาจของกรมฯ โดยมุ่งพัฒนาเป็นองค์กร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อแก้ไขหรือฟื้นฟูผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในคว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558