ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
ผู้ว่าการ รฟท.ติดตามเร่งรัดโครงการเชื่อมระบบการขนส่งทางรางรองรับอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน
22 มิ.ย. 2565

นายนิรุฒ  มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายนาวา จันทนสุรคน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ดูงานก่อสร้างย่านสถานีรถไฟนาผักขวง อำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ บริเวณจุดเชื่อมต่อประแจและทางแยกสถานีนาผักขวง โครงการ SSI’s Distribution Hub (ด้านเหนือ) และ โครงการ SSI’s Logistic Terminal (ด้านใต้) ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยงระบบการขนส่งทางรางรองรับอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน ช่วยลดปัญหาด้านการจราจรการขนส่งทางบก และยังเสริมศักยภาพระบบคมนาคมการขนส่งต่อเนื่อง (รถ เรือ รถไฟ) ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศ นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มีศูนย์กระจายสินค้า และการใช้ประโยชน์ระบบขนส่งทางรางและ Container Yard (CY) สถานีนาผักขวง อันก่อให้เกิดการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในภูมิภาค และเตรียมความพร้อมเป็นประตูเชื่อมต่อ EEC&SEC ของประเทศอีกด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด