ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
นายกพัทยาเดินเท้าเก็บข้อมูลปรับปรุงวอล์กกิ้งสตรีท จี้เสร็จตามแผน
21 มิ.ย. 2565

นายกเมืองพัทยาพร้อมคณะผู้บริหารเมืองพัทยาลงพื้นที่เก็บข้อมูลจริงโครงการทำถนนปรับภูมิทัศน์วอล์กกิ้งสตรีทพัทยา  เร่งรัดให้ดำเนินการตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด

คำ่วันที่ 20 มิ.ย.65 นายปรเมศร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหารเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา ลงพื้นที่เดินเท้าสำรวจสภาพความเป็นจริงล่าสุดเพื่อเก็บข้อมูลการดำเนินโครงการทำถนนปรับภูมิทัศน์ถนนคนเดิน วอล์กกิ้งสตรีท พัทยา จ.ชลบุรี

นายปรเมศวร์ งามพิเขษฐ์ นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ดูเรื่องถนนวอล์กกิ้งสตรีท พัทยา ตามที่ผู้รับจ้างได้แจ้งกับเมืองพัทยาว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ แต่หลังจากลงพื้นที่พบว่ายังต้องมีการปรับปรุงอีกมาก

ในวันนี้ได้ลงพื้นที่พร้อมกันกับรองนายกเมืองพัทยาที่กำกับดูแลเรื่องการก่อสร้าง และรองนายกเมืองพัทยาที่กำกับดูแลเรื่องการท่องเที่ยว พร้อมสมาชิกสภาเมืองพัทยา และรองประธานสภาเมืองพัทยา เพื่อที่จะเอาข้อมูลตรงนี้ไปคุยกับทางสำนักการช่างเมืองพัทยาและผู้จ้างให้เร่งรัดดำเนินการ

ทั้งนี้ ถนนวอล์กกิ้งสตรีท พัทยา ถือว่าเป็นถนนสายหลักในเรื่องของการท่องเที่ยวท่ีมีความสำคัญ หลังจากมีมาตรการผ่อนปรนในเรื่องต่างๆ มากขึ้น ต่อไปจะทำให้สถานประกอบการสามารถเปิดให้บริการในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นตีหนึ่ง ถึงตีสอง

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวต่อว่าการยกเลิกไทยแลนด์พาสต์ในเร็ววันนี้ จะทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศมากขึ้น ในวันนี้ได้เก็บข้อมูลเพื่อมายืนยัน และมาตรวจดูความคืบหน้าของโครงการที่เกิดขึ้นในย่านพัทยาใต้

รวมทั้งโครงการวอล์กกิ้งสตรีท พัทยา ที่มีโครงการสายไฟลงดินนี้ด้วย โดยจะได้นำข้อมูลต่างๆ มาพูดคุยและรับฟังของทั้งผู้ดำเนินการและบริษัทรับจ้าง เพื่อให้งานเดินไปตามแผนและระยะเวลาที่วางไว้ตามกำหนด และเพื่อรับทราบปัญหาว่ามีอะไรเพื่อนำไปหาแนวทางการแก้ไขตามลำดับต่อไป

ทีมข่าวชลบุรี

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 มิ.ย. 2565
กรมราชทัณฑ์ เป็นหนึ่งในหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมและแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่และอํานาจของกรมฯ โดยมุ่งพัฒนาเป็นองค์กร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อแก้ไขหรือฟื้นฟูผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในคว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558