ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
ลพบุรี ปลูกต้นไม้อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำป้องกันไฟป่า
01 มิ.ย. 2565

 สำนักงานอนุรักษ์ที่1 สาขาสระบุรี ร่วมกับภาคเอกชนและหลายภาคส่วนได้ร่วมกันปลูกต้นไม่ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูผืนป่าที่เสื่อมโทรม ป่องดันไฟป่า และให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำ

วันที่ 31 พ.ค. 65  นายวีระ ขุนไชยรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ปราจีนบุรี ได้เป็นประธานในพิธีปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ  ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และสิ่งแวดล้อมโลก ณ เขตห้ามล่าสัตว์เขาวงจันแดง ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกับภาคเอกชน 

ทั้งนี้เป็นไปตามมติรัฐมนตรีกำหนดให้ วันวิสาขะบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้แห่งชาติและสหประชาชาติได้ประกาศให้ วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก  เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของโลก และร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูผืนป่าที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและเป็นการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  

โดยทางสำนักงานอนุรักษ์ที่1 สาขาสระบุรี จึงได้จักกิจกรรมปลูกต้นไม้ส่งเสริมให้ชุมชนโดยรอบเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาวงจันแดงและบริเวณใกล้เคียงได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่าพัฒนาพื้นที่สีเขียวในจังหวัดลพบุรี สำหรับต้นไม้ที่นำมาปลูกในวันนี้ได้แก่สักแดง ตะเคียนทอง พะยูง ยางนา ประดู่ป่า ตะแบก อินทนิล รวม 600 ต้น โดยผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ กว่า 500 คน

ทีมข่าวลพบุรี

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ส.ค. 2565
การเลือกตั้งทั่วไปล่าสุดเมื่อปี 2562 กล่าวได้ว่า มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส.หน้าใหม่ไฟแรงได้รับเลือกตั้งเข้ามาอย่างหนาตื แต่ก็น้อยนักที่บรรดา ส.ส.หน้าใหม่ไฟแรงเหลานี้จะถูกมอบหมายหน้าที่ให้ทำอย่างรอบด้าน ที่สำคัญยังมีหน้าที่เป็นกระบอกเสียงคนสำคัญให้กับพรรค...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด