ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
จันทบุรี แถลงข่าวจัดโครงการ"เที่ยวชุมชน ยลวิถี สวรรค์บนดิน ถิ่นบางสระเก้า"
25 พ.ค. 2565

   วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ที่วัดบางสระเก้าอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี นางสาวปรารถนา มงคลธวัช วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีแถลงข่าว กำหนดวันจัดกิจกรรม "เที่ยวชุมชน ยลวิถี สวรรค์บนดิน ถิ่นบางสระเก้า" โดยมีทางนางสุภาพร นิยมกิจ นายกสมาคมสื่อมวลชนจันทบุรีร่วมในการแถลงข่าว ซึ่งทางวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดบางสระเก้าและเครือข่ายได้กำหนดจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นหรือเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีความยั่งยืนตามรอยศาสตร์พระราชา ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูและสร้างโอกาส สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน โดยนำทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นทั้งภูมิสังคม ภูมิปัญญาและภูมิทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาต่อยอดเพื่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ด้วยการนำทุนทางวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิตพอเพียงความงดงามทางธรรมชาติ ความรักสามัคคีเคารพเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของพลังบวรและประชนทุกคน มาเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยจะมีกำหนดจัดงานขึ้น ในระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2565 ณ ตลาดสี่มุมเมรุ ต.บางสระเก้า จ.จันทบุรี โดยภายในงานจะมีกิจกรรมการสาธิตผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย(CPOT) การจำหน่ายสินค้าและอาหารจากชุมชนคุณธรรมฯ 10 อำเภอ นิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและเครือข่าย การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม และเพื่อสร้างสีสันภายในงานยังได้จัดให้มีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอีกด้วย

ทีมข่าว จ.จันทบุรี

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ส.ค. 2565
การเลือกตั้งทั่วไปล่าสุดเมื่อปี 2562 กล่าวได้ว่า มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส.หน้าใหม่ไฟแรงได้รับเลือกตั้งเข้ามาอย่างหนาตื แต่ก็น้อยนักที่บรรดา ส.ส.หน้าใหม่ไฟแรงเหลานี้จะถูกมอบหมายหน้าที่ให้ทำอย่างรอบด้าน ที่สำคัญยังมีหน้าที่เป็นกระบอกเสียงคนสำคัญให้กับพรรค...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด