ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
ราชบุรี เปิดงาน "Jungle Rock 2" อย่างยิ่งใหญ่
22 พ.ค. 2565

ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดงาน"Jungle Rock 2" เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชมความงามอุทยานหินเขางูและความเป็นธรรมชาติที่ควรค่าแห่งการอนุรักษ์ 

                  ที่อุทยานหินเขางูอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี  นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางไปเป็นประธานเปิดงาน "Jungle Rock 2" พร้อมทั้ง นายอังกูร ศิลาเทวากุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  น.ส.ปิยพัชร์ วงศ์โดยหวัง ผู้อำนวยการ ททท.สนง.ราชบุรี   น.ส.พัชรศรี สมบัติทวีพูน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี น.ส.กุลวลี นพอบรบดี สส.ราชบุรี นายสัญชัย   ไวคกุล   นายกเทศมตรีตำบลเขางู และ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน

      เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชมความงามและเรียนรู้ประวัติศาสตร์อุทยานหินเขางูและความเป็นธรรมชาติที่ควรค่าแห่งการอนุรักษ์เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้กลับมาคึกคักให้เกิดรายได้หมุนเวียนในพื้นที่จากการจัดกิจกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อมแล้วให้คนไทยออกมาเดินทางมาท่องเที่ยวธรรมชาติเพื่อสร้างการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ประวัติศาสตร์ของอุทยานหินเขางูและความงดงามของสถาปัตยกรรมวิถีชีวิตความเป็นไทยและสินค้าท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าไม้และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเสริมสร้างจิตสำนึกไม่คุ้มค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่นซึ่งจังหวัดราชบุรีถือได้ว่าเป็นอีกมุมหนึ่งที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเพราะแห่งนี้เป็นเมืองรองที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวสูงมีการเติบโตของแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและความหลากหลายของธรรมชาติที่น่าสนใจมากสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ดำเนินการภายใต้การเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และมาตรฐาน SHAกับกิจกรรมจัดเต็มทั้ง 3 วันอาทิการแสดงดนตรีสายอาร์ตการแสดงม่านน้ำประวัติศาสตร์อุทยานหินเขางูการแสดงแสงสีเสียงท่ามกลางขุนเขากิจกรรมแจกกล้าไม้มงคลเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์กัญชาเพลิดเพลินไปกับการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 พบกับวงดนตรี getsonsva ที่ 21 พฤษภาคม 2565 พบกับวงฮิวโก้และวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 พบกับวง barbarianตามวิถี new normal ด้วยความร่วมมือและสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนจังหวัดราชบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองราชบุรีและเทศบาลตำบลเขางู

     โดยผู้เข้าร่วมงานต้องจองทะเบียนการทำงานล่วงหน้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นQueQ ไม่รับ walk in  แล้วพบกันในงานjungle rock 2ในวันที่ 20 ถึง 22 พฤษภาคม 2565ตั้งแต่เวลา 16.00 นถึง 22.00 น ที่อุทยานหินเขางูอำเภอเมืองราชบุรีอย่าลืมมาเที่ยวสนุกกับความมันเพราะงานนี้ฟรีตลอดทั้ง 3 วัน

ทีมข่าวราชบุรี

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 มิ.ย. 2565
กรมราชทัณฑ์ เป็นหนึ่งในหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมและแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่และอํานาจของกรมฯ โดยมุ่งพัฒนาเป็นองค์กร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อแก้ไขหรือฟื้นฟูผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในคว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558