ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
ททท. เปิดงานเทศกาลประดับไฟ Aqua Lumina
19 พ.ค. 2565

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลประดับไฟ Aqua Lumina มหัศจรรย์แสงเรืองรองจากท้องทะเลอันดามัน ณ พิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตา และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารจังหวัดกระบี่

เทศกาลประดับไฟ Aqua Lumina มหัศจรรย์แสงเรืองรองจากท้องทะเลอันดามัน จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นการออกแบบการจัดงานเชื่อมโยงพื้นที่ ทั้ง 3 จังหวัดให้ต่อเนื่องกันซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพและต้องการเดินทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายใน 3 จังหวัดนี้ โดยเริ่มต้นที่จังหวัดกระบี่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 25 พฤษภาคม ณ พิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตา และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารจังหวัดกระบี่ ในพื้นที่จัดงานกว่า 30,000 ตารางเมตร ภายใต้แนวคิด “ดินแดนสิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์” ภายในงานได้จัดแสดงระบบแสงสีผ่านบรรดาสัตว์ใต้ท้องทะเลสุดน่ารักที่ถูกประดับประดาไปด้วยไฟหลากสีสัน และการแสดง Projection Mapping บนเรือหลวงลันตา พร้อมการออกร้านจำหน่ายอาหารขึ้นของจังหวัดกระบี่ ต่อด้วยจังหวัดภูเก็ต จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 31 พฤษภาคม ณ หาดในหาน ในพื้นที่จัดงานกว่า 12,000 ตารางเมตร ด้วยแนวคิดสุดยิ่งใหญ่ ตระการตา “ดินแดนผู้พิทักษ์แห่งอันดามัน” ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วย แสงสีเสียง และมุมถ่ายรูปที่ประดับตกแต่งไฟ พร้อมทั้งรับชมการแสดง Projection Mapping และปิดท้ายด้วยจังหวัดพังงา จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน ณ หาดเมมโมรี่ พื้นที่จัดงานกว่า 14,000 ตารางเมตร ภายใต้แนวคิด "ดินแดนคลื่นเต้นระบำ" ด้วยเทคนิค MUSIC & ILLUMINATION ที่ผู้เข้าชมจะได้ชมการประดับไฟรูปทรงปะการังใต้ท้องทะเล พร้อมร้านอาหารมากกว่า 20 ร้าน และการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินทั้งจากในท้องถิ่น และขบวนศิลปินฮิปฮอปชื่อดัง ที่จะมาร่วมสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานริมชายหาด

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา เป็นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวกระแสหลัก อีกทั้งเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน สังคมน่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเหมาะสำหรับการทำกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เป็นอย่างยิ่ง สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าสู่ประเทศเป็นอันดับต้นๆ

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา ส่งผลภาคการท่องเที่ยวของทั้ง 3 จังหวัดและของประเทศไทยโดยรวมได้รับผลกระทบอย่างมหาศาล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตระหนักถึงความยากลำบากของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการบริการ จึงเร่งดำเนินกิจกรรมโครงการและออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรม ทั้งผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก ขนส่ง สายการบิน ร้านค้า ร้านอาหารและภัตตาคาร มัคคุเทศก์ ห้างสรรพสินค้า แหล่งท่องเที่ยว สถานบันเทิง ตลอดทั้งชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศว่าไม่ว่าสถานการณ์ของโลกจะผันผวนไปอย่างไร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะอยู่เคียงข้างท่านเพื่อรวมต่อสู้ ฝ่าฟันวิกฤตไปพร้อมกัน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงร่วมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศให้ปี 2565 เป็นปีท่องเที่ยวไทย หรือ “Visit Thailand Year 2022: Amazing New Chapters” โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศด้วยการจัดเทศกาลประดับไฟ Aqua Lumina มหัศจรรย์แสงเรืองรองจากท้องทะเลอันดามัน ที่จะเชิญชวนทุกคนได้สัมผัสแสงสีมนต์เสน่ห์ของท้องทะเลอันดามัน พร้อมทั้งรับชมการแสดง Projection Mapping เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของท้องทะเล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยพลิกฟื้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทั้ง 3 จังหวัด สู่การ “ฟื้นประเทศด้วยการท่องเที่ยว” ต่อไป สร้างความสุข และรอยยิ้มให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนนักท่องเที่ยว

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ได้ดำเนินการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว โดยได้เร่งสร้างสรรค์กิจกรรมควบคู่กับการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวในประเทศให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่จะสามารถมีส่วนช่วยฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดศักยภาพหลักในชายฝั่งอันดามัน ได้แก่ กระบี่ พังงา และภูเก็ตให้สามารถกลับมาดำเนินกิจการได้หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดกำลังกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

ด้วยเหตุนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดงานเทศกาลประดับไฟ Aqua Lumina มหัศจรรย์แสงเรืองรองจากท้องทะเลอันดามัน เทศกาลประดับไฟสุดยิ่งใหญ่ไว้ที่ภาคใต้ โดยการนำเสนอเสน่ห์ของท้องทะเลไทยที่มีความสวยงามระดับโลก หลังจากที่ได้พักฟื้นมากว่า 3 ปี ซึ่ง ททท. มั่นใจว่า เทศกาลประดับไฟ Aqua Lumina ในครั้งนี้ จะสามารถกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้ามายังพื้นที่ภาคใต้ ทำให้ทั้งจังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางกลับมาอีกครั้ง โดยเฉพาะในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Green Season) ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – มิถุนายนนี้

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชมตื่นตาตื่นใจและสนุกสนานไปกับงานเทศกาลประดับไฟสุดยิ่งใหญ่ Aqua Lumina มหัศจรรย์แสงเรืองรองจากท้องทะเลอันดามันครั้งนี้ ในทั้ง 3 จังหวัดภาคใต้ จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2565 นี้

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ส.ค. 2565
การเลือกตั้งทั่วไปล่าสุดเมื่อปี 2562 กล่าวได้ว่า มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส.หน้าใหม่ไฟแรงได้รับเลือกตั้งเข้ามาอย่างหนาตื แต่ก็น้อยนักที่บรรดา ส.ส.หน้าใหม่ไฟแรงเหลานี้จะถูกมอบหมายหน้าที่ให้ทำอย่างรอบด้าน ที่สำคัญยังมีหน้าที่เป็นกระบอกเสียงคนสำคัญให้กับพรรค...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด