ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
แพร่ต้อนรับ นทท. จาก USA กลุ่มแรก หลังรัฐฯ ไฟเขียวยกเลิก Test & Go
16 พ.ค. 2565

นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่ เปิดเผยว่า จังหวัดแพร่ได้เปิดบ้านต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจากประเทศสหรัฐอเมริกาคณะแรก ที่เริ่มออกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย และได้เดินทางมาเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยวที่จังหวัดแพร่แล้ว หลังจากที่รัฐบาลประกาศให้วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เริ่มต้นเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบด้วยการยกเลิกระบบ Test & Go สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ โดยหวังว่าเป็นการผ่อนคลายมาตรการและดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามามากขึ้น เพิ่มรายได้ทางการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ

โดยคณะนักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมและรับประทานอาหารกลางวันที่ชุมชนบ้านนาแหลม หมู่ที่ 3 ซึ่งมีเอกลักษณ์การทำหัตถกรรมอิฐดินเผา และกุบลอน หรือ งอบสาน ณ "ฮ่มไม้ บ้านดิน" ที่เป็นเรือนสืบสานมรดกภูมิปัญญาบ้านนาแหลม และในปลายเดือนพฤษภาคมนี้จะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวียเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่อีกคณะหนึ่ง ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่-อุตรดิตถ์ จะได้หารือกับทางกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว อาทิ travel agent ทัวร์ไกด์ และชุมชนท่องเที่ยวในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ในพื้นที่ เสนอขายกลุ่มตลาดต่างประเทศต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 มิ.ย. 2565
กรมราชทัณฑ์ เป็นหนึ่งในหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมและแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่และอํานาจของกรมฯ โดยมุ่งพัฒนาเป็นองค์กร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อแก้ไขหรือฟื้นฟูผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในคว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558