ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
ผอ.วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม บรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจและจัดทำแผนพัฒนาต่อยอด “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565
13 พ.ค. 2565

ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ประธานประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาต่อยอด และบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”ประจำปี 2565 โดยมี นายชาตรี สุขถาวร  รองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ 

ด้าน นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ ชุมชนคุณธรรมฯ เทศบาลเมืองไร่ขิง (เกาะลัดอีแท่น)  จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาต่อยอด  “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” สืบเนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรม  ได้พิจารณาคัดเลือกชุมชนคุณธรรมฯ เทศบาลเมืองไร่ขิง (เกาะลัดอีแท่น) เป็น 1 ใน 30  ชุมชน ที่ผ่านการคัดเลือกจาก 228 ชุมชน ทั่วประเทศ เนื่องจากมีความพร้อมในทุกด้านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยให้นำเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อคัดเลือกเป็น 10 สุดยอดชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาต่อยอด  “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมและความต้องการของคนในชุมชน และส่งเสริมให้จัดทำป้ายสัญลักษณ์สื่อความหมาย “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เพื่อสร้างการรับรู้ ความประทับใจ และอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ของนักท่องเที่ยว ปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชน สร้างโอกาส สร้างรายได้ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ทีมข่าวนครปฐม

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
17 พ.ค. 2565
การเลือกตั้งถือเป็นหัวใจหรือจุดเริ่มต้นของกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้นำหรือผูบริหารไม่วาจะในระดับประเทศหรือในระดับท้องถิ่น โดยในอดีตการดูแลควบคุมการเลือกตั้งจะเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้มีการจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมา ทำหน้าที่กำกับดูแ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558