ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
ประชาชนทุกสารทิศแห่ล้างพระธาตุศรีสองรัก
13 พ.ค. 2565

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 13 พ.ค.65 ณ พระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย จ.เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีล้างพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2564 มี ดร.ถาวร เชื้อบุญมี (เจ้าพ่อกวน) ผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวอำเภอด่านซ้าย เจ้าแม่นางเทียม ประกายมาส เชื้อบุญมี นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย พ่อแสน นางแต่ง ข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีล้างองค์พระธาตุศรีสองรัก 

 พิธีล้างพระธาตุศรีสองรัก เป็นประเพณีในงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ของชาวอำเภอด่านซ้าย ที่สืบทอดยาวนานกว่า 400 ปี กำหนดจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือนหกของทุกปี เป็นการทำความสะอาด ซ่อมแซมบูรณะองค์พระธาตุศรีสองรัก ที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณที่ลูกหลานจะต้องปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคล ให้อยู่เย็นเป็นสุข แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง อีกทั้งทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ประชาชนทั่วสามารถล้างองค์พระธาตุ ซึ่งตามประเพณีตั้งแต่โบราณกาล แต่มีข้อห้ามผู้หญิงเข้าไปในบริเวณฐานรอบพระธาตุฯ (กำแพงแก้ว) ผู้หญิงจึงต้องฝากถังน้ำให้ผู้ชายเข้าไปล้างองค์พระธาตุแทน หลังเสร็จพิธี ประชาชนจะนำน้ำที่ไหลจากองค์พระธาตุใส่ถังกลับไปบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว นอกจากนี้ ยังมีข้อห้ามผู้ที่จะขึ้นไปสักการะพระธาตุศรีสองรัก ต้องไม่สวมเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับที่มีสีแดง เนื่องจากเป็นสีของเลือด สัญลักษณ์ของศึกสงคราม

ทีมข่าว จ.เลย 

 

 

 

 

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
17 พ.ค. 2565
การเลือกตั้งถือเป็นหัวใจหรือจุดเริ่มต้นของกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้นำหรือผูบริหารไม่วาจะในระดับประเทศหรือในระดับท้องถิ่น โดยในอดีตการดูแลควบคุมการเลือกตั้งจะเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้มีการจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมา ทำหน้าที่กำกับดูแ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558