ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
กระบี่ จัดงานของดีของหรอยของอร่อยเหนือคลอง 3 – 5 มิถุนายนนี้
13 พ.ค. 2565

จัดงานของดีของหรอยของอร่อยเหนือคลองจาก 30 ร้านค้า 200 เมนูอาหารพื้นบ้านขึ้นชื่อชูอัตลักษณ์วัฒนธรรมส่งเสริมรายได้ให้ชุมชนและการท่องเที่ยว 3 – 5 มิถุนายนนี้

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 นาฬิกา ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหนือคลอง อเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ นายปองพล ซ้ายเส้ง นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง และนายวิสูตร พฤกสุวรรณ นายอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานของดีของหรอยของอร่อยเหนือคลอง ซึ่งมีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นทีอำเภอเหนือคลองเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 

โดยนายปองพล ซ้ายเส้ง นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง กล่าวว่า วิถีชีวิตชาวอำเภอเหนือคลองเป็นการอยู่ร่วมกันของวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายพุทธ จีน และอิสลาม โดยพึงพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างกลมเกลียวกลายเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดกระบี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอาหารการกินที่มีความหลากหลายไม่เหมือนใครและมีชื่อเสียงนับไม่ถ้วน ซึ่งประชาชนทั้ง สามศาสนาหลายครัวเรือนยึดเป็นอาชีพหลักในการสร้างรายได้  แต่ปัจจุบันมีอาหารบางอย่างกำลังจะสูญหายเนื่องจากไร้คนสืบทอดและมีปัญหาด้านการตลาด

ประกอบกับในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหารได้รับผลกระทบอย่างมาก และในวันนี้สถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายความรุนแรงลง และรัฐบาลทั้งจังหวัดกระบี่ได้มีมาตรการผ่อนคลายเกี่ยวกับโรคดังกล่าว ทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติกลับเข้ามาท่องเที่ยวและกินอาหารอร่อยของตลาดอำเภอเหนือคลอง และมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของตลาดเหนือคลอง ดังนั้นเทศบาลตำบลเหนือคลอง ได้ตระหนักถึงปัญหาของผู้ประกอบการร้านอาหารที่ขาดรายได้มาเป็นเวลานาน จึงได้จัดของดีของหรอยของอร่อยเหนือคลอง วันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2565 ที่ศาลเจ้าเฉ้งจุ้ยจ่อชู้ก๋ง 

นายวิสูตร พฤกสุวรรณ นายอำเภอเหนือคลอง กล่าวว่า ภายในงานมีการจำหน่ายอาหารขึ้นชื่อเช่นขนมจีนไก่ทอด ข้าวหมกไก่ ไก่ย่างกอและ ข้าวเหนียวแกงไก่ โอ้เอ๋ว ขนมหม่อจี๋ ขนมป่าวล้าง คุกกี้มะม่วงหิมพานต์ ข้าวยำเหนือคลอง เป็นต้น นอกจากนี้จะได้สัมผัสกับตลาดเช้าอำเภอเหนือคลอง ไหว้พระและเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้าที่เก่าแก่สวยงามกว่า 100 ปี ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังมาตรการป้องกันไวรัสโควิด 19 ของกระบทรงสาธารณสุขและของจังหวัดกระบี่ โดยผู้เข่ารวมงานต้องได้รับการฉีดวัคซีน 2 เข็ม  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนตลาดเหนือคลอง ซึ่งเป็นการส่งเสริมสร้างรายได้ให้เกิดสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารให้กลับมาคึกคักอีกครั้งเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงอาหารการกินที่หลากหลายและเลือกซื้อของฝากต่างๆ ที่ขึ้นชื่อของตลาดเหนือคลองโดยตรงจากผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ที่สำคัญเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการทำอาหารพื้นบ้านที่มีมาตั้งแต่อดีตให้คงอยู่สืบไป รวมไปถึงเป็นการประชาสัมพันธ์อาหารพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อและมีรสชาติที่เป็นอกลักษณ์ของอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่อีกด้วย

ทีมข่าวกระบี่

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
17 พ.ค. 2565
การเลือกตั้งถือเป็นหัวใจหรือจุดเริ่มต้นของกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้นำหรือผูบริหารไม่วาจะในระดับประเทศหรือในระดับท้องถิ่น โดยในอดีตการดูแลควบคุมการเลือกตั้งจะเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้มีการจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมา ทำหน้าที่กำกับดูแ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558