ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
กทม. เผยอุโมงค์แยกพรานนกเปิดวิ่งได้สิงหานี้
11 พ.ค. 2565

นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธา ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนพรานนก (แยกไฟฉาย) ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2565

ปัจจุบันการดำเนินงานในภาพรวมยังเป็นไปตามแผนงาน โดยงานโครงสร้างแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 90 และงานก่อสร้างพื้นและหลังคาอุโมงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดงานระบบภายในทางลอด ทั้งในส่วนของระบบไฟฟ้า ระบบดับเพลิง และระบบระบายน้ำ พร้อมทั้งเก็บความเรียบร้อยผิวจราจรบริเวณทางแยกและส่วนต่อเนื่อง

คาดว่าจะสามารถเปิดการจราจรทางลอดดังกล่าวได้ตามแผนงานที่กำหนดภายในเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
17 พ.ค. 2565
การเลือกตั้งถือเป็นหัวใจหรือจุดเริ่มต้นของกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้นำหรือผูบริหารไม่วาจะในระดับประเทศหรือในระดับท้องถิ่น โดยในอดีตการดูแลควบคุมการเลือกตั้งจะเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้มีการจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมา ทำหน้าที่กำกับดูแ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558