ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
สธ. ชูมาตรการ เจอ แจก จบ หากพบติดเชื้อโควิด
02 มี.ค. 2565

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)เปิดเผยว่าแผนการบริหารจัดการให้โรคโควิด-19 เปลี่ยนจากการเป็นโรคระบาดใหญ่ (pandemic) เป็นโรคประจำถิ่น (endemic) เมื่อโรคลดความรุนแรงลง ไม่มีภาวะอันตราย และประชาชนก็มีภูมิต้านทานมากเพียงพอ จะใช้เวลาประมาณ 4 เดือน หลังจากนี้

แนวทาง "เจอ แจก จบ" เป็นการรักษาดูแลผู้ป่วยโควิด เหมือนกับการรักษาผู้ป่วยนอกของโรคทั่วไป

แนวทางการรักษาแบบผู้ป่วยนอก "เจอ แจก จบ" แก่ผู้ป่วยโควิด เป็นแนวทางการรักษาระบบใหม่ ที่เพิ่มจากระบบการรับตัวเข้ารักษาในโรงพยาบาล (รวมฮอสปิเทลกับโรงพยาบาลคู่สัญญา) โรงพยาบาลสนาม การกักในชุมชน กักตัวที่บ้าน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

จากการให้ข้อมูลของนายแพทย์กระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 28 ก.พ. ที่ผ่านมา ระบบการรักษาแบบกักตัวที่บ้าน และกักตัวในชุมชน จะยังคงมีใช้อยู่ แม้มีการเริ่มระบบการรักษา "เจอ แจก จบ" แบบผู้ป่วยนอก

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 มิ.ย. 2565
กรมราชทัณฑ์ เป็นหนึ่งในหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมและแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่และอํานาจของกรมฯ โดยมุ่งพัฒนาเป็นองค์กร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อแก้ไขหรือฟื้นฟูผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในคว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558