ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดที่ห้างโรบินสัน
24 พ.ย. 2564

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี พาณิชย์จังหวัดสระบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี สาธารณสุขอำเภอเมืองสระบุรี ผู้บริหารศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี โดยได้ประชุม ชี้แจ้งมาตรการการปฏิบัติ และให้คำแนะนำ แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี โดยให้มีการคัดกรองความเสี่ยงพนักงานด้วย ThaiSaveThai App และมาตรการ COVID-Free Setting การตรวจตรวจเชิงรุกคัดกรองด้วยวิธี ATK กับพนักงาน  ส่งเสริมมาตรการ DMHTTA ในแต่ละร้านค้าภายในห้างสรรพสินค้า มาตรการการรับประทานอาหารสำหรับพนักงาน ในแต่ละร้านค้าภายในห้างสรรพสินค้า

การตรวจครั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุกคนโดยเฉพาะพนักงานได้เกิดความตระหนักและระมัดระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แม้ว่าสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีจะมีแนวโน้มในทางที่ดี ปริมาณผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง แต่ทุกคนต้องไม่ประมาท

ทีมข่าวสระบุรี

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ส.ค. 2565
การเลือกตั้งทั่วไปล่าสุดเมื่อปี 2562 กล่าวได้ว่า มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส.หน้าใหม่ไฟแรงได้รับเลือกตั้งเข้ามาอย่างหนาตื แต่ก็น้อยนักที่บรรดา ส.ส.หน้าใหม่ไฟแรงเหลานี้จะถูกมอบหมายหน้าที่ให้ทำอย่างรอบด้าน ที่สำคัญยังมีหน้าที่เป็นกระบอกเสียงคนสำคัญให้กับพรรค...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด