ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดที่ห้างโรบินสัน
24 พ.ย. 2564

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี พาณิชย์จังหวัดสระบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี สาธารณสุขอำเภอเมืองสระบุรี ผู้บริหารศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี โดยได้ประชุม ชี้แจ้งมาตรการการปฏิบัติ และให้คำแนะนำ แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี โดยให้มีการคัดกรองความเสี่ยงพนักงานด้วย ThaiSaveThai App และมาตรการ COVID-Free Setting การตรวจตรวจเชิงรุกคัดกรองด้วยวิธี ATK กับพนักงาน  ส่งเสริมมาตรการ DMHTTA ในแต่ละร้านค้าภายในห้างสรรพสินค้า มาตรการการรับประทานอาหารสำหรับพนักงาน ในแต่ละร้านค้าภายในห้างสรรพสินค้า

การตรวจครั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุกคนโดยเฉพาะพนักงานได้เกิดความตระหนักและระมัดระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แม้ว่าสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีจะมีแนวโน้มในทางที่ดี ปริมาณผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง แต่ทุกคนต้องไม่ประมาท

ทีมข่าวสระบุรี

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 ธันวาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 พ.ย. 2564
“บริการประชาชน” เป็นสิ่งที่หลายหน่วยงานจากภาครัฐพยายามแสดงจุดยืนอย่างแข็งขัน แต่ทว่า การดูแลประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ได้จบเพียงแค่นำเสนอโครงการหรือออกกฎมาตรการเท่านั้น แต่ต้องเป็นโครงการที่มีการนำเสนอความสร้างสรรค์เช่น การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558