ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
ททท. ตรวจ เข้า - ออก ผู้โดยสารระหว่างประเทศ
22 ต.ค. 2564

รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สำรวจเส้นทางและตรวจติดตามกระบวนการเข้า - ออก ของผู้โดยสารระหว่างประเทศ ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสำรวจเส้นทาง ความพร้อม รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการเข้า - ออก สำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ ก่อนการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตามโครงการ CHARMING Chiang Mai

ในการนี้ นาวาอากาศโท มัธยัณห์ ไกรสรทองศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายปฏิบัติการ) ได้นำคณะจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำรวจพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ที่ได้กำหนดไว้ใช้เป็นเส้นทางสำหรับดำเนินการตามขั้นตอน และกระบวนการทั้งขาเข้าและขาออกของผู้โดยสาร โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และส่วนการแพทย์ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม โดยท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ฝึกซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติไปแล้วเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งการกำหนดมาตรการและขั้นตอนต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดการเดินทางเข้าประเทศตามที่รัฐกำหนด ภายใต้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และมาตรการด้านสาธารณสุข

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่ด่านหน้า และพื้นที่คัดกรองนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าและออกจังหวัดเชียงใหม่ และอยู่ในกระบวนการจัดทำ Standard Operation Procedures (SOP) ในการเปิดประเทศของรัฐบาล

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
10 ม.ค. 2565
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ทีเส็บ” เป็นหน่วยงานที่เน้นการจัดอีเวนต์ทางธุรกิจของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านภูมิปัญญาและโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริการที่แข็งแกร่ง และวิธีการใหม่ๆ ในการร่วมสร้าง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558