ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
พระราชทานสนามกีฬาพัทลุง สิริวัณณวรี
13 ต.ค. 2564

นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่า จากการที่ จังหวัดพัทลุง ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พ.ศ.2565 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ.2565 นั้น

สำหรับการเตรียมการจัดการแข่งขันครั้งนี้ กกท. ได้จัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้างสนามฟุตบอล ลู่-ลานกรีฑาวัสดุยางสังเคราะห์ภายใต้งบประมาณค่าจ้างจำนวน 27,480,000 บาท และเพื่อเป็นเกียรติและสิริมงคลยิ่งแก่ชาวจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยผู้ว่าราชการจังหวัด จึงได้มีหนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตขอพระนาม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญอักษรพระนาม ส.ร. ประดิษฐานที่ป้ายชื่อสนามกีฬาตำบลโตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ล่าสุดชาวพัทลุง ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสนามกีฬาว่า "สิริวัณณวรี" และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย ส.ร. ไปประดิษฐานที่ป้ายชื่อสนามกีฬาด้วย

ผู้ว่าฯ พัทลุง กล่าวต่อว่า จากการได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ในครั้งนี้นั้น พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าของจังหวัดพัทลุง ต่างมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ และเพื่อให้สนามกีฬาดังกล่าวได้ใช้ประโยชน์คุ้มค่าและบรรลุตามวัตถุประสงค์จังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ซึ่งรับผิดชอบในการดูแลจะบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการกีฬาของจังหวัดและประเทศชาติต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุุลาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ต.ค. 2564
ประเทศไทยจัดได้ว่า เป็นประเทศเกษตรกรรมในอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งแน่นอนว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศก็ต้องมีอาชีพเป็นเกษตรกร อย่างไรก็ตาม ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ขึ้นๆ ลงๆ และโน้มเอียงไปทางตกต่ำอยู่บ่อยๆ แถบทุกปี จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรไทย...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558