ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
วันที่สองรับสมัคร ส.อบต.-นายก จ.ยะลา ไม่คึกคัก
12 ต.ค. 2564

                  การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 2 ในพื้นที่ ยะลา บรรยากาศไม่คึกคัก เนื่องจากผู้สมัครนายก และสมาชิก อบต. ส่วนใหญ่ จะมาลงสมัครกันในวันแรก

            โดยที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา ม.1 ต.ยะลา อ.เมืองยะลา 1 ในสถานที่รับสมัคร จากจำนวน 47 ตำบลใน จ.ยะลา มีเพียงเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ประจำหน่วยรับสมัคร รวมไปถึง ผอ.การเลือกตั้งประจำ อบต.ยะลา ที่คอยดูแลความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะมาลงสมัคร นายก และสมาชิก อบต.เท่านั้น

            นายดำรงศักดิ์ ทองดีนอก ผู้อำนวยการเลือกตั้งประองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา เผยว่า การรับสมัคร นายก และ ส.อบต. ต.ยะลา เริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่11 ต.ค.64 เป็นวันแรก โดยมีผู้สมัครมาก่อน 08.30 น. ทางกฎหมายถือว่ามาพร้อมกัน ผู้สมัคร นายกฯ มี 2 คน สมาชิก 12 คน หมู่ที่ตกลงกันได้มีเพียงหมู่เดียว ที่เหลือก็จับสลาก การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  คาดว่าก่อนหมดเขตรับสมัครก็น่าจะมีผู้สมัครมาอีก 1-2 คน ก็เชิญชวนผู้ที่สนใจ ที่จะอาสาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน ในท้องถิ่น ทาง อบต.ในพื้นที่ จ.ยะลา เปิดรับสมัครพร้อมกัน ระหว่างวันที่ 11-15 ต.ค.64 ยังมีเวลามาสมัครได้ ส่วนเอกสาร หลักฐานต่างๆ ก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ประสานงานฯ แต่ละตำบล  ส่วนในวันเลือกตั้งที่ 28 พ.ย. 64 ก็ขอเชิญชวนให้ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด   สำหรับการเลือกตั้ง อบต. เป็นการเลือกตั้งในระดับที่เล็กที่สุด การช่วยเหลือต่างๆ ถ้าได้คนดี เข้าไปก็จะรวดเร็ว การใช้จ่ายงบประมาณจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากทุกคนร่วมมือร่วมใจ ไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง เชื่อว่าท้องถิ่นจะมีความเข้มแข็ง พัฒนาไปอย่างยั่งยืน

            ในส่วนของ ต.ยะลา มีผู้มีสิทธิประมาณ 2,000 คน นายก 1 คน สมาชิกในแต่ละหมู่ ๆ ละ 2 คน มีจำนวน 3 หมู่บ้าน คาดว่าการแข่งขันไม่น่าจะมีความรุนแรงใด ต่างฝ่ายต่างหาเสียงตามกรอบกติกา

            ในส่วนของมาตรการป้องกันโควิด นั้น ทาง อบต.ยะลา ก็จะให้ผู้ที่จะมาสมัครจอดรถไว้ด้านนอกที่ทำการ คัดกรองโควิดตั้งแต่ทางเข้า จุดต่างๆ มีเจลแอลกอฮอล์ตั้งไว้บริการ ส่วนผู้มาเชียร์ถ้ามีจำนวนมาก ก็จะจำกัดจำนวนไม่เกิน 40-50 คนที่จะเข้ามาภายในสถานที่รับสมัคร

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุุลาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ต.ค. 2564
ประเทศไทยจัดได้ว่า เป็นประเทศเกษตรกรรมในอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งแน่นอนว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศก็ต้องมีอาชีพเป็นเกษตรกร อย่างไรก็ตาม ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ขึ้นๆ ลงๆ และโน้มเอียงไปทางตกต่ำอยู่บ่อยๆ แถบทุกปี จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรไทย...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558