ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
กาญจนบุรีพร้อมรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแบบไม่กักตัว
05 ต.ค. 2564

จังหวัดกาญจนบุรีเตรียมมาตรการเปิดพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแบบไม่กักตัว สนองนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามแผนเปิดเมืองท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในช่วงที่ 3 ใน 25 จังหวัด 

             นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแบบไม่กักตัว พร้อมด้วย นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวกิรดา ลำโครัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เข้าร่วมฯ จังหวัดกาญจนบุรีได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชน ในการวางมาตรการเตรียมพร้อมในการเปิดพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแบบไม่กักตัว ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในแผนการเปิดเมืองท่องเที่ยวในช่วงที่ 3 เปิดเพิ่มใน 25 จังหวัด ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 นี้ โดยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ขณะนี้มีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยลดลง ในเบื้องต้นคาดการณ์ว่าการเดินทางในประเทศจะสามารถกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในเดือนตุลาคม 2564 เนื่องจากก่อนหน้านี้เป็นช่วงที่มีการฉีดวัคซีนเข้ามาเพิ่มอีกจำนวนมาก หลังจากนั้นจะเดินหน้าตามแผนการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

            ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการเตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการควบคุมโรคติดต่อ มาตรการ SHA ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 84 แห่ง และจะมีการประเมินมาตรฐาน SHA พลัส มีการดำเนินการสำรวจ พัฒนา และวางมาตรฐานความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รองรับการป้องกันเหตุอันตรายที่อาจเกิดแก่นักท่องเที่ยว การจัดพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวของรวมไปถึงภาคเอกชนโดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวขังหวัดกาญจนบุรี อีกด้วย 

            อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้เน้นย้ำให้พิจารณาความพร้อมตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวิด-19 ทั้งจำนวนผู้ป่วยและการฉีดวัคซีน ในการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองท่องเที่ยวอีกด้วย 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
10 ม.ค. 2565
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ทีเส็บ” เป็นหน่วยงานที่เน้นการจัดอีเวนต์ทางธุรกิจของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านภูมิปัญญาและโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริการที่แข็งแกร่ง และวิธีการใหม่ๆ ในการร่วมสร้าง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558