ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
เตรียมผลักดันการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่อำเภอเทพา และอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย
26 ก.ย. 2564
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ ลงพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมชุมชนท่องเที่ยวบ้านคลองควาย หมู่ที่ 8 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้การท่องเที่ยวชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลาย ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าอำเภอเทพามีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ที่จะต้องนำมาฟื้นฟู เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชม             โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบเรือคายัค พร้อมเสื้อชูชีพ ให้กับกลุ่มการจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านคลองควาย เพื่อใช้รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาสัมผัสกับความสวยงามของป่าโกงกาง และสัตว์น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมการจัดตั้งบูธผลิตภัณฑ์ของชุมชน อาทิ กะปิเทพาจากกุ้งเคยแท้ 100% น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น พิมเสนน้ำ และน้ำผึ้งชันโรง โดยอยู่ภายใต้การดำเนินงานของเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสงขลา             นอกจากนี้ ได้เดินทางเยี่ยมชมสวนสมุนไพรบ้านโคกกอ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา ได้ร่วมพูดคุย และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปลูกพืชสมุนไพร อาทิ ชะเอมไทย ยอป่า ส้มปอย ชะมวง มะขามป้อม ฟ้าทะลายโจร ฯลฯ เพื่อให้สวนสมุนไพรแห่งนี้ ได้เป็นจุดเรียนรู้ของชาวบ้าน และเป็นที่เก็บรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นบ้านชนิดต่างๆ ซึ่งชาวบ้านเองได้ทำการรวมกลุ่มสมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร เพื่อร่วมกันทำการปลูกสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางยา และรวบรวมผลผลิตที่ได้นำมาแปรรูปทำเป็นผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรต่างๆ ออกจำหน่ายสร้างรายได้เสริมในช่วงโควิด-19              และเดินทางไปดูพื้นที่ควนเจดีย์ หมู่ที่ 6 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จุดชมวิวท่ามกลางทะเลหมอก หลังสถานการณ์โรคโควิด-19 คลี่คลาย ซึ่งยอดภูเขาแห่งนี้ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลราวๆ 800-1,000 เมตร สภาพพื้นที่ป่ายังคงความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งบนยอดควนเจดีย์มีการประดิษฐานเจดีย์สีทอง ซึ่งมีเรื่องราวความเป็นมาที่ยาวนาน ว่าครั้งหนึ่งได้มีการรวบรวมทองคำและทรัพย์สิน เพื่อไปบรรจุยังพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช แต่ไปไม่ถึงหรือไม่ทัน จึงได้นำทรัพย์สินเหล่านั้นขึ้นมาไว้บนยอดเขาก่อนจะสร้างเจดีย์ครอบเอาไว้ แต่ไม่พบการระบุว่าสร้างขึ้นในยุคสมัยใด             นอกจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ออกเดินทางต่อไปยัง แหล่งท่องเที่ยวควนธง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อชมทัศนียภาพและสำรวจความพร้อม และความต้องการของชุมชน เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากสถานที่แห่งนี้มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และทะเลหมอกที่สวยงาม อีกทั้งยังมีเจดีย์ควนธง ซึ่งเป็นเจดีย์โบราณที่มีความสัมพันธ์กับชาวบ้านน้ำขาวมาอย่างยาวนาน             นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้รับมอบหมายจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ติดตามความพร้อมในเรื่องการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยว พร้อมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในชุมชน ให้มีความพร้อมสำหรับรองรับการเปิดเมืองในระยะเวลาอันใกล้ ซึ่งจากการลงพื้นที่อำเภอเทพา และอำเภอจะนะ พบว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจมากมายที่จะต้องนำมาพัฒนา ฟื้นฟูและทำการเปิดให้ท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ดีขึ้นหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 ธันวาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 พ.ย. 2564
“บริการประชาชน” เป็นสิ่งที่หลายหน่วยงานจากภาครัฐพยายามแสดงจุดยืนอย่างแข็งขัน แต่ทว่า การดูแลประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ได้จบเพียงแค่นำเสนอโครงการหรือออกกฎมาตรการเท่านั้น แต่ต้องเป็นโครงการที่มีการนำเสนอความสร้างสรรค์เช่น การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558