ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
ททท. หนุนผู้ประกอบการท่องเที่ยวใช้นวัตกรรมรองรับการท่องเที่ยวหลังโควิด
07 ก.ย. 2564
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวเปิดงาน Empowering Tech Tourism week Virtual Event ว่า โครงการดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการให้สามารถยกระดับความสามารถเพื่อรองรับการท่องเที่ยวตามวิถีใหม่ของโลก โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตต่อไปได้ ที่ผ่านมา รัฐบาลได้กำหนดมาตรการเรื่องสุขอนามัยสำหรับการท่องเที่ยวตามวิถีใหม่ โดยเริ่มดำเนินโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ โครงการสมุยพลัส เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย ซึ่งในระยะต่อไปจะได้ขยายโครงการไปยังพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติม นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ททท.ร่วมกับพันธมิตร ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมด้าน Travel Tech เพื่อยกระดับความรู้ของผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ซึ่งในอดีตอาจเป็นเรื่องไกลตัว แต่การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลและวิกฤตโควิด-19 ทำให้มีการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้งานให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนลงด้วย “การทำตลาดท่องเที่ยวในอนาคต ไม่เหมือนที่ผ่านมาที่เน้นเรื่องจำนวนนักท่องเที่ยว แต่จะเน้นคุณภาพนักท่องเที่ยวทีมีการใช้จ่ายสูง และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ถ้าผู้ประกอบการยังทำเหมือนเดิมก็ยังอยู่ในความเสี่ยง” นายยุทธศักดิ์ กล่าว เมื่อผู้ประกอบการตระหนักรู้แล้วว่าจำเป็นต้องนำนวัตกรรมมาใช้งาน ก็ต้องพิจารณาต่อไปว่ามีนวัตกรรมเรื่องใดบ้างที่ผู้ประกอบการต้องนำมาใช้งานของตนเอง เช่น การเพิ่มช่องทางการชำระเงิน การประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดให้มาท่องเที่ยว การสร้างความประทับใจที่จะทำให้มีการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ “พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป เราไม่สามารถดำเนินการแบบเดิมได้ ทำอย่างไรจะให้เกิดความประทับใจ เช่น การนำเสนอเรื่องอาหารทั้ง AR และ VR ที่ทำให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางเข้ามาชิม” นายยุทธศักดิ์ กล่าว ททท.ไม่ได้ตั้งเป้าเรื่องการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ผลิตนวัตกรรม แต่สิ่งเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดแผนงานการท่องเที่ยวในปี 2565 ซึ่งผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลา เหมือนนักกีฬาที่ต้องหมั่นฝึกซ้อมก่อนถึงเวลาแข่งขัน ไม่ยอมแพ้ ด้านนายชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ทำให้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทเร็วขึ้น 5 ปี การนำนวัตกรรมมาใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จะช่วยเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวหลังวิกฤตโควิด-19 คลี่คลาย ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงกลุ่มลูกค้ากว่า 200 ประเทศด้วยต้นทุนที่ต่ำ ก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 ได้มีการให้ทุนวิจัยกับผู้ผลิตนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ ซึ่งคิดว่ามีผลงานหลายเรื่องที่ผู้ประกอบการสามารถหยิบมาใช้งานได้ทันที ซึ่งเป็นเรื่องที่แต่ละคนจะต้องเรียนรู้แล้วนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับกิจการของตัวเอง ขณะที่ น.ส.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เชื่อว่า ธุรกิจท่องเที่ยวของไทยเป็นแมว 9 ชีวิตที่ไม่มีวันตาย พร้อมที่จะกลับมาเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว เป็นเครื่องจักรสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากมีองค์ประกอบที่น่าสนใจ ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม อาหารอร่อย อุปนิสัยใจคอของคนไทย พร้อมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ทุกประเทศที่เน้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมองไว้เหมือนกัน ในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้าประเทศหลังวิกฤตโควิด-19 คลี่คลาย และนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาจะมีความคาดหวังสูง ทำให้ต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้ให้มาก ส่วนนายชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวว่า การนำนวัตกรรมมาใช้งานเพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยวให้เกิดความอยากที่จะเดินทางเข้ามา รูปแบบการท่องเที่ยวจะมีการสั่งจองผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด ตั้งแต่ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก โปรแกรมท่องเที่ยวต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีการคิดหานวัตกรรมมาใช้งานทุกขั้นตอน ซึ่งผู้คิดก็ได้รู้ถึงความต้องการใช้งานจากผู้ประกอบการ หากผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงนวัตกรรมได้ง่ายจะสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุุลาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ต.ค. 2564
ประเทศไทยจัดได้ว่า เป็นประเทศเกษตรกรรมในอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งแน่นอนว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศก็ต้องมีอาชีพเป็นเกษตรกร อย่างไรก็ตาม ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ขึ้นๆ ลงๆ และโน้มเอียงไปทางตกต่ำอยู่บ่อยๆ แถบทุกปี จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรไทย...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558