ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
แพร่ เปิดตัวท่องเที่ยวชุมชน ขานรับนโยบายรัฐบาลเดินหน้าเปิดประเทศ รับท่องเที่ยว
05 ก.ย. 2564
นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยกับทีมข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ถึงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชน เป็นโครงการที่พร้อมรับนโยบายรัฐบาลเดินหน้าเปิดประเทศรับท่องเที่ยวโดยจังหวัดแพร่เป็น 1 ในการเปิดประเทศ ในระยะที่ 3 เริ่มโครงการ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป           สำหรับโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดแพร่ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมเอกลักษณ์อัตลักษณ์ วิถีชีวิตวัฒนธรรมภูมิปัญญาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้านชุมชน เป็นการเพิ่มรายได้ของประชาชนในหมู่บ้าน จากการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP           ทั้งนี้ จังหวัดแพร่กำหนดชุมชนท่องเที่ยวที่น่าสนใจ จำนวน 6 ชุมชน ได้แก่ บ้านนาคูหา หมู่ที่ 5 ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ ชุมชนบ้านดอนทราย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง ชุมชนบ้านปางงุ้น หมู่ที่ 6 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น ชุมชนทุ่งศรี หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง ชุมชนบ้านพระหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น และชุมชนบ้านถิ่นใน หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ โดยชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 6 ชุมชน มีการบริหารจัดการหมู่บ้านชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP ร้อยละ 5 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีมีรายได้ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และเป็นการเตรียมพร้อมสนองนโยบายรัฐบาลที่ได้เดินหน้าเปิดประเทศรับท่องเที่ยว           สำหรับการเปิดประเทศรับการท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน 2564 ได้แก่ โครงการภูเก็ต แซนด์บ๊อกซ์ และสมุยพลัสโมเดล ระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป เปิดเพิ่มอีก 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และชลบุรี ระยะที่ 3 เปิดเพิ่มอีก 21 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ได้แก่ ภาคเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย แพร่ น่าน ลำพูน และสุโขทัย ภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬอุบลราชธานี และเลย ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด  ภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดระนอง ตรังสตูล สงขลา และนครศรีธรรมราช ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดอยุธยา และระยะที่ 4 บับเบิ้ลกับประเทศเพื่อนบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1-15 มกราคม 2565 แก่ประเทศกัมพูชา เมียนมา ลาว และมาเลเซีย
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 ธันวาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 พ.ย. 2564
“บริการประชาชน” เป็นสิ่งที่หลายหน่วยงานจากภาครัฐพยายามแสดงจุดยืนอย่างแข็งขัน แต่ทว่า การดูแลประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ได้จบเพียงแค่นำเสนอโครงการหรือออกกฎมาตรการเท่านั้น แต่ต้องเป็นโครงการที่มีการนำเสนอความสร้างสรรค์เช่น การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558