ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
ก.ท่องเที่ยวมั่นใจเที่ยวเชียงรายไร้โควิด-19
09 ธ.ค. 2563

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)ลงพื้นที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังผลกระทบและข้อเสนอจากภาคเอกชน ในจ.เชียงราย ได้แก่ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงราย สมาคมโรงแรม ชมรมภัตตาคารและร้านอาหาร ณ ห้องประชุม ร้านอาหารท่าน้ำภูแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย                            
        ต่อด้วยการสร้างความมั่นใจในมาตรฐานและความปลอดภัยด้านวาธารณสุข ผ่านมาตรฐาน SHA Amazing Thailand Safety & Health Administration โดย นางสาวปทิตตา ตันติเวชกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ททท. พร้อมเปิด เปิดคลีนิค การสมัครเข้ารับมาตรฐาน SHA ให้ผู้ประกอบการด้วย
        ประเด็นที่สำคัญคือ
1.ความตื่นตัวของผู้ประกอบการในเชียงราย และภาคเหนือ ที่จะเข้าร่วม มาตรฐาน SHA เพื่อให้ตอกย้ำว่า เชียงรายและภาคเหนือ ยังเที่ยวได้ตามปกติ และ มีมาตรฐานการเช้ามาตรฐานความปลอดภัยอย่างเต็มที่ รวมถึงททท.ได้ประสานภาครัฐ เอกชน สถานที่ท่องเที่ยว แบบเข้มเรื่อง ความปลอดภัยจากโควิด

2.สินค้าท่องเที่ยวเชียงรายเชียงใหม่ และภาคเหนือ ททท.จะกระตุ้นให้นำออกมาขายในตลาด ต่อจากนี้เป็นต้นไป

3.ช่วงปลายปีที่จะมีการจัดเทศกาลท่องเที่ยวส่งท้ายปี จะรณรงค์ ให้นักท่องเที่ยวร่วมมือกัน ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย กันอย่างเข้มข้น จะใช้ช่องทางไหนได้บ้าง ที่จะทำอย่างเต็มที่

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 ธันวาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 พ.ย. 2564
“บริการประชาชน” เป็นสิ่งที่หลายหน่วยงานจากภาครัฐพยายามแสดงจุดยืนอย่างแข็งขัน แต่ทว่า การดูแลประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ได้จบเพียงแค่นำเสนอโครงการหรือออกกฎมาตรการเท่านั้น แต่ต้องเป็นโครงการที่มีการนำเสนอความสร้างสรรค์เช่น การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558