ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
วินเซิร์ฟ ลุยนวัตกรรมการแพทย์ทุ่มลงทุน เมติคูลี่ Series B
23 ก.ย. 2564

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น เดินหน้ายกระดับเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Medical Technology)ร่วมลงทุนกับ บริษัท เมติคูลี่ จํากัด ในรอบการลงทุน Series B หวังผลักดันนวัตกรรมสุขภาพ อย่างยั่งยืน

นส.นิธินันท์ คฤหวาณิช ประธานฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น ได้ลงนามสัญญาเพื่อเข้าร่วมลงทุน ในรอบการลงทุน Series B กับ รศ.ดร.บุญรัตน์ โล่ห์ วงศ์วัฒน ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท บริษัท เมติคลี่ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติไทยที่ใช้เทคโนโลยีและความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการพัฒนากระดูกและข้อต่อเทียม รวมถึงอุปกรณ์ช่วยผ่าตัด ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ สามมิติ

โดยปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และได้นําผลิตภัณฑ์ไปใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลมากกว่า 400 ราย และเตรียมขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับ USFDA พร้อมขยายตลาดไปยังตลาดต่างประเทศทั่วโลก

"ในฐานะผู้นําในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น ตระหนักและเห็นคุณค่าในการพัฒนานวัตกรรมชั้นสูง อันจะนํามาซึ่งประโยชน์ต่อ ผู้ป่วย ต่อสังคม ประเทศชาติ และมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง สิ่งสําคัญยิ่งคือการยกระดับขีดความสามารถใน ความเป็นเลิศด้านการให้บริการเชิงเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย นอกจากนี้ยัง ก่อให้เกิดประโยชน์กับวงการแพทย์ในระดับโลกอีกด้วย"

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ส.ค. 2565
การเลือกตั้งทั่วไปล่าสุดเมื่อปี 2562 กล่าวได้ว่า มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส.หน้าใหม่ไฟแรงได้รับเลือกตั้งเข้ามาอย่างหนาตื แต่ก็น้อยนักที่บรรดา ส.ส.หน้าใหม่ไฟแรงเหลานี้จะถูกมอบหมายหน้าที่ให้ทำอย่างรอบด้าน ที่สำคัญยังมีหน้าที่เป็นกระบอกเสียงคนสำคัญให้กับพรรค...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด