ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
กรมธุรกิจพลังงานช่วยเหลือเกษตรกรปาล์มน้ำมัน
26 ต.ค. 2558

   กรมธุรกิจพลังงาน แจ้งข่าวดีช่วยเหลือเกษตรกรปาล์มน้ำมันเพิ่ม ยันผู้ค้าน้ำมันเอกชน รวม 14 ราย ให้ความร่วมมือสำรองน้ำมันไบโอดีเซล B100 เพิ่มกว่า 59.028 ล้านลิตร ย้ำไม่ส่งผลต่อราคาน้ำมันขายปลีก และเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและผู้ค้าน้ำมัน เพื่อบรรเทาผลกระทบปาล์มน้ำมันล้นตลาด นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า ตามที่นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม  ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้มอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงาน เจรจากับผู้ค้าน้ำมันเอกชน เพื่อร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ที่ประสบกับภาวะปริมาณปาล์มน้ำมันล้นตลาด และถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว โดยเบื้องต้นกรมธุรกิจพลังงานได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ค้าน้ำมันเอกชน ทั้งสิ้น  14 ราย ซึ่งยินดีจะปฏิบัติตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน ในการกำหนดให้เลือกเฉพาะสำรองน้ำมันไบโอดีเซล B100 (เริ่มในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 จากเดิมที่ไม่ได้กำหนดชนิดสำรองน้ำมัน และกำหนดสำรองร้อยละ 1)  ส่งผลให้จะสามารถเพิ่มการรับซื้อน้ำมันปาล์มได้เพิ่มอีกประมาณ 59.028 ล้านลิตร ทั้งนี้ ผู้ค้าน้ำมันเอกชนดังกล่าว จะแจ้งเก็บสำรองน้ำมันไบโอดีเซล B100 ( ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558) โดยจะมีปริมาณรวมทั้งสิ้น 70.807 ล้านลิตร  ซึ่งนับเป็นความร่วมมือที่ผู้ค้าน้ำมันเอกชน ที่จะช่วยสนับสนุนปริมาณปาล์มน้ำมันที่ล้นตลาดตามกลไกการสำรองน้ำมันไบโอดีเซลรวมทั้งสิ้นเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 59.028 ล้านลิตร จากสำรองน้ำมันปาล์มเดิมที่มีเพียงประมาณ 11.779 ล้านลิตร (กรณีที่ผู้ค้าน้ำมันเอกชนสำรองน้ำมันหลายชนิด) นับเป็นความร่วมมือสำคัญที่ผู้ค้าน้ำมันเอกชน ได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงพลังงาน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 มิ.ย. 2565
กรมราชทัณฑ์ เป็นหนึ่งในหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมและแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่และอํานาจของกรมฯ โดยมุ่งพัฒนาเป็นองค์กร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อแก้ไขหรือฟื้นฟูผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในคว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558