ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
จัดการเลือกตั้งกรรมการ กฟก. ผู้แทนเกษตรกร
18 ก.ย. 2566

         การเลือกตั้งกรรมการ กฟก ผู้แทนเกษตรกร ตามที่กฎกระทรวงกำหนด วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2566 ที่สำนักงาน กฟก การเปิดศูนย์อำนวยการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก) มีผู้แทนเกษตรกรจำนวน 20 คน จัดตามสัดส่วนเกษตรกรสมาชิก กฟก ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวน 5,267,720 คน ภาคเหนือมีผู้แทน 5 คน ภาคกลาง 4 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 คน และภาคใต้ 4 คน โดยวันนี้เป็นการเปิดรับสมัครวันแรก โดยมีการรับสมัครระหว่าง 18-22 กันยายน 2566 1)ภาคเหนือรับสมัครที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 2)ภาคกลางที่สำนักงาน กฟก ถนนกำแพงเพชร เขตจตุจักร 3)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น และ 4)ภาคใต้ที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดให้วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปลงคะแนนใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งประจำอำเภอในภูมิลำเนาที่ตนเองมีรายชื่อ

 

 

 

 

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด