ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อรับฟังปัญหาในพื้นที่
18 ก.ย. 2566

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามงานและพบปะประชาชน ที่จังหวัดนราธิวาส

โดยช่วงเช้าจะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภาคการเกษตรของตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง รับฟังปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุเรียนกวน การบริหารจัดการห้องเย็นพร้อมมอบสินเชื่อกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้ผู้แทนเกษตรกร ที่ อบต.บูกิต

ส่วนในช่วงบ่าย จะรับฟังบรรยายสรุป พร้อมเยี่ยมชมพนังกั้นน้ำ ที่ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก //ตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำดำคลองชลประทาน ก่อนเดินทางไปมอบหญ้าแห้งอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อเตรียมการรองรับช่วงอุทกภัย และมอบพันธุ์ไก่ไข่พระราชทาน มอบเงินสนับสนุนโครงการเกษตรกรชาวสวนยางต้นแบบด้วยเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นต้น ที่อาคารอเนกประสงค์บ้านไร่ (ตากใบโมเดล) อำเภอตากใบ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด