ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เปิดศูนย์เปลี่ยนลิ้นหัวใจ และศูนย์รังสีร่วมรักษา แห่งแรกในเขตสุขภาพที่ 10
16 ก.ย. 2566

             ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี  นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน “Open Service Excellence การเปลี่ยนลิ้นหัวใจ เอ - ออร์ติก ผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด (Transcatheter aortic valve implantation : TAVI) และพิธีเปิดศูนย์รังสีร่วมรักษา (Interventional Radiology Center)”  นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กล่าวว่า ภาวะเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ของลิ้นหัวใจเอออร์ติก พบได้ประมาณ 10% ในคนที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป ซึ่งพยาธิสภาพเกิดจาก การที่มีการสะสมของหินปูน ที่ตัวลิ้นหัวใจ ทำให้ลิ้นหัวใจไม่สามารถเปิดปิดได้ โรคนี้ค่อนข้างอันตราย มีโอกาสเสียชีวิตแบบเฉียบพลันได้ เป็นที่ยอมรับว่าการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ เป็นการรักษาที่ดีที่สุด แต่จากสถิติพบว่ามีผู้ป่วยประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ ไม่สามารถรับการรักษาด้วยการผ่าตัดได้ด้วยหลายเหตุผล การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติก ผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVI) เป็นการใส่ลิ้นหัวใจใหม่เข้าไปสวมทับ ลิ้นหัวใจเอออร์ติกเดิม ผ่านทางเส้นเลือดแดงบริเวณขาหนีบ ผู้ป่วยจะมีเพียงแผลเล็กๆ บริเวณขาหนีบ ทั้ง 2 ข้าง ซึ่งข้อดี คือผู้ป่วยไม่ต้องรับการผ่าตัดใหญ่, เวลาพักฟื้นเร็วโดยประมาณ 2-3 วัน ก็สามารถกลับบ้านได้ และการเสียเลือดจากการทำหัตถการน้อยกว่าตั้งแต่ปี 2560 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้ทำการรักษาผู้ป่วยลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ โดยการทำ TAVI จำนวน 6 ราย โดยใช้งบประมาณโครงการ TAVI สัญจรของ รพ.จุฬาภรณ์ และปัจจุบันยังมีผู้ป่วยลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ ที่เหมาะสมในการทำ TAVI อีกจำนวน 12 ราย เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ ทั้งทางด้านคุณภาพ การรักษาที่เทียบเคียงกับต่างประเทศ และช่วยผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคประจำตัวหลายอย่าง ซึ่งไม่สะดวกในการเดินทางไปรักษาที่อื่น ให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัย ปัจจุบันนี้ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีความพร้อมทั้งบุคลากร และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ที่จะให้การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ถือว่าเป็นแห่งแรกในเขตสุขภาพที่ 10 นอกจาก Stroke แล้ว ยังสามารถรักษาโรคความผิดปกติของหลอดเลือดสมองอื่นๆได้ด้วย เช่น การใส่ขดลวดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง การอุดกาวในผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดสมองเชื่อมต่อผิดปกติเป็นต้น
นายสุธน ประกอบพร/จังหวัดอุบลราชธานี

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด