ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
กัลฟ์​-​ราชกรุ๊ป​ ลงนาม​ Gunvor Singapore​ นำเข้า​ LNG​ ระยะสั้น​ ป้อนโรงไฟฟ้าหินกอง
15 ก.ย. 2566

ตามที่บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (“HKH”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ถือหุ้นร้อยละ 49 และบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“RATCH”) ถือหุ้นร้อยละ 51 ได้รับใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (LNG Shipper License) ปริมาณ 1.4 ล้านตันต่อปีนั้น
บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 HKH ได้ลงนามสัญญาจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวระยะสั้น (Term LNG Supply Agreement) กับ Gunvor Singapore Pte. Ltd. (“Gunvor”) ภายใต้ Gunvor Group Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทพลังงาน (Energy Commodities Trading) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาและนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ (Independent Power Producer: IPP) กำลังการผลิตตามสัญญา 1,400 เมกะวัตต์ โดยภายใต้สัญญาดังกล่าว Gunvor จะจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวประมาณ 0.5 ล้านตันต่อปี ให้แก่ HKH ซึ่งจะเริ่มนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวเป็นครั้งแรกในเดือน มีนาคม 2567 เพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าหินกอง หน่วยที่ 1 กำลังการผลิตตามสัญญา 700 เมกะวัตต์ ที่มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนเดียวกัน
ทั้งนี้ การนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวดังกล่าว เป็นไปตามแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติของประเทศ โดยจะช่วยลดความเสี่ยงในการจัดหาก๊าซธรรมชาติ และเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศอีกด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...