ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
MEA ห่วงใย เตือนอันตรายการทำงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง
14 ก.ย. 2566
MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง มีความห่วงใยความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานใกล้กับแนวสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจในการทำงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง ทำให้เกิดความสูญเสียถึงขั้นเสียชีวิตได้ ที่ผ่านมา MEA ได้มีการประชาสัมพันธ์ จัดฝึกอบรม สัมมนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการพาดสายสื่อสาร ผู้ทำงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง ผู้ประกอบการรถเครน ผู้ประกอบการป้ายโฆษณา และผู้รับเหมาที่ประกอบกิจการรับต่อเติมอาคารบ้านเรือนในเขตพื้นที่จำหน่ายของ MEA ให้ตระหนักถึงอันตรายจากกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง
 
MEA จึงแนะนำให้ระมัดระวังในการทำงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง โดยศึกษาระยะห่างที่ปลอดภัย ตลอดจนหลีกเลี่ยงการสัมผัสสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะฝนตกหรือเปียกชื้นซึ่งอาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตได้ สำหรับระยะห่างที่ปลอดภัยสำหรับป้ายโฆษณาและเสาไฟฟ้าแรงสูงนั้น 
เราจะทราบได้อย่างไรว่าสายไฟฟ้าแรงสูงนั้นจะต้องมีระยะห่างที่ปลอดภัยเท่าไร MEA ขอแนะนำวิธีสังเกตุจำนวนของลูกถ้วยบนเสาไฟฟ้า ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้รองรับสายไฟฟ้าและเป็นฉนวนไฟฟ้า ยิ่งมีลูกถ้วยมากแสดงว่าสายไฟฟ้านั้นมีขนาดแรงดันไฟฟ้าสูงมากเช่นกัน จึงทำให้ระยะห่างของป้ายโฆษณากับเสาไฟฟ้าก็จะต้องมีระยะห่างมากขึ้นตามลำดับ ดังนี้
 
ป้ายโฆษณาบนอาคารพาณิชย์ ที่มีเฉลียงระเบียงหรือที่มีคนเข้าถึงได้
- ลูกถ้วย 7 ชั้น ต้องมีระยะห่างมากกว่า 2.30 เมตร
- ลูกถ้วย 4 ชั้น ต้องมีระยะห่างมากกว่า 2.13 เมตร
- ลูกถ้วย 2-3 ชั้น ต้องมีระยะห่างมากกว่า 1.8 เมตร 
 
 
ป้ายโฆษณาบิลบอร์ด
- ลูกถ้วย 7 ชั้น ต้องมีระยะห่างมากกว่า 2.30 เมตร
- ลูกถ้วย 4 ชั้น ต้องมีระยะห่างมากกว่า 1.80 เมตร
 
ทั้งนี้ การพาดสายสื่อสารหรือติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ บนเสาหรือสายไฟฟ้าของ MEA จะต้องได้รับอนุญาตทุกครั้งก่อนปฏิบัติงานเนื่องจากอาจเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ตลอดจนอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางระบบไฟฟ้าทำให้ไฟฟ้าดับบริเวณกว้างได้ รวมถึงผู้ปฏิบัติงานต้องสวมหมวกใส่ถุงมือ สวมรองเท้าชุดแต่งกายตามมาตรฐาน ข้อกำหนดเรื่องอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) และปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้ กรณีมีการก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ป้ายโฆษณา ใกล้กับแนวสายไฟฟ้าแรงสูง ต้องแจ้งให้ MEA ทราบเพื่อให้คำแนะนำตรวจสอบติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าแรงสูงก่อนดำเนินงานก่อสร้าง
 
หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด หรือไม่อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ สามารถแจ้งเหตุผ่าน MEA Smart Life Application และช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ MEA ได้แก่ Facebook: การไฟฟ้านครหลวงMEA, Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ, Twitter: @mea_news รวมถึงแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเขต ได้ทุกแห่ง ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...