ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
(คลิป) ประธานสภาเมืองพัทยามอบวีลแชร์ผู้สูงอายุ
14 ก.ย. 2566
ประธานสภาเมืองพัทยา ลงพื้นที่นาเกลือมอบวีลแชร์แก่ผู้สูงอายุ ที่มีความจำเป็นต้องใช้
 
(14 ก.ย.66) วันนี้ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักสวัสดิการสังคม เมืองพัทยา เดินทางมอบรถวีลแชร์ให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 2 ราย ในพื้นที่ ม.4 ตำบลนาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ประกอบด้วย รายแรก นางสมบูรณ์ ชัยวัฒน์ อายุ 81 ปี อยู่บ้านเลขที่ 108/4 และรายที่ 2 นางวันทนีย์ เจริญโชคชัยพานิช อายุ 70 ปี ทั้ง 2 รายเป็นผู้ชราที่เดินเหินไม่สะดวก จึงได้ติดต่อไปยังสำนักสวัสดิการสังคมเมืองพัทยา เพื่อขอยืมใช้รถวีลแชร์ดังกล่าว
   
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักสวัสดิการสังคม เมืองพัทยาได้รับบริจาควีลแชร์จากสถานประกอบการโรงแรมในพื้นที่เมืองพัทยา จำนวน 10 คัน เพื่อส่งต่อให้แก่ผู้สูงอายุที่มีความเคลื่อนไหวลำบาก และผู้มีความพิการทางร่างกายที่มีฐานะยากจนและมีความประสงค์ใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ สำนักสวัสดิการสังคม บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 ศาลาว่าการเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 038 253 261 
 
ซึ่งรถวีลแชร์ดังกล่าวเ มื่อเลิกใช้แล้ว ต้องส่งคืนแก่สำนักสวัสดิการสังคมเมืองพัทยา เพื่อส่งต่อผู้สูงอายุ และผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ แต่ฐานะยากจน ต่อไป
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด