ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
กรมกิจการผู้สูงอายุ ผนึก พันธมิตร “ออกหน่วยตรวจวัดสายตาประกอบแว่นเพื่อผู้สูงอายุที่ยากไร้ ปีที่ 5”
13 ก.ย. 2566

         วันนี้ (12 ก.ย. 66) เวลา 09.30 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดโครงการออกหน่วยตรวจวัดสายตาประกอบแว่นเพื่อผู้สูงอายุที่ยากไร้ ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยความร่วมมือของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ,บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด และ กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยมี นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม นายภาคี ประจักษ์ธรรม ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท หอแว่น กรุ๊ป จำกัด นายพุด แย้มพรหม นายกองค์การบริหารตำบลตะนาวศรี นายนันทโชค   เกียรติ์ภูมิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรุจิรพัฒน์ และเครือข่ายจิตอาสา ร่วมออกหน่วยตรวจวัดสายตา ให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 150 ราย ณ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

         นางสาวแรมรุ้ง กล่าวว่า ปัญหาสายตา และการมองเห็นไม่ชัด อาจหมายถึงอุปสรรคและความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ “แว่นตา” คือ สิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้ดีขึ้น ต้องขอขอบคุณภาคธุรกิจเอกชน และเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่สนับสนุนสวัสดิการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาสายตา สถานะทางครอบครัวยากลำบาก และอยู่ในพื้นที่ห่างไกลมีความยากลำบากในการเข้าถึงบริการตรวจวัดสายตา ให้สามารถเข้าถึงบริการตรวจวัดแว่นสายตาและได้รับแว่นตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการดีๆ เพื่อผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุกลับมามีดวงตาที่สดใส มองเห็นได้ชัดเจนอีกครั้ง และสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...