ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
เมืองพัทยา หารือภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
12 ก.ย. 2566

เมืองพัทยาประชุมหารือร่วมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เพื่อการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน ในพื้นที่สาธารณะ

(12 ก.ย.66) ที่ห้องประชุมกรมกิจการผู้สูงอายุ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เพื่อการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน ในพื้นที่สาธารณะเมืองพัทยา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

สืบเนื่องจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนให้ทางมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เป็นผู้ดำเนินการโครงการ "การพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาวะของกลุ่มประชากรเฉพาะ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหนุนเสริมและพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาวะของกลุ่มประชากรเฉพาะในระดับพื้นที่ ตลอดจน เพื่อพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติทางวิชาการและวิชาชีพในการแลกเปลี่ยนประเด็นและความรู้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง

ในการนี้จึงจัดให้มีการประชุมหารือร่วมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เพื่อการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน ในพื้นที่สาธารณะเมืองพัทยา ในประเด็น "บทบาทของท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและขอทาน"  เพื่อระดมความคิดเห็น

จากนั้นเป็นการลงพื้นที่ศึกษาประเด็นการขับเคลื่อนเพื่อการแก้ปัญหาคนไร้บ้านในพื้นที่เมืองพัทยา ณ แหล่งพักอาศัยคนไร้บ้าน บริเวณฝั่งตรงข้ามโรงแรมรอยัล ฮิลล์ รีสอร์ท และบริเวณฝั่งตรงข้ามของสำนักสงฆ์หนองอ้อ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด