ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
กรมการจัดหางาน คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2566
07 ก.ย. 2566

 

วันที่ 7 กันยายน 2566 กรมการจัดหางาน คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภท ยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ “ระดับดี” จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ณ ห้องแกรนด์ ไดมอน บอลรูม ชั้น 2 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมายให้ตนเป็นผู้แทนกรมการจัดหางาน เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม เป็นประธานในพิธี และนายไมตรี อินทุสุต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นผู้มอบรางวัล สำหรับรางวัลเลิศรัฐถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ แสดงถึงความเป็นเลิศด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พอใจ ซึ่งในปีนี้กรมการจัดหางานได้รับรางวัลบริการภาครัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภท ยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ในระดับดี ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้จากการมุ่งเน้นพัฒนาบริการ นวัตกรรม บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายในงานบริการทุกด้าน ครอบคลุมทุกภารกิจของกรมฯ พร้อมปรับปรุงการให้บริการผ่านกระบวนการ “ลด ละ เลิก” โดยลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ใช้บริการ ยกเว้นการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารอื่นๆ รวมทั้งยกเลิกกฎหมายและระเบียบที่ไม่จำเป็น ทำให้ปัจจุบันกรมการจัดหางานได้รับคะแนนความพึงพอใจมากที่สุดจากผู้รับบริการ ร้อยละ 89.83
 “การได้รับรางวัลเลิศรัฐ นอกจากจะเป็นสิ่งยืนยันความสำเร็จด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานของกรมการจัดหางานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป” นายสันติฯ กล่าว
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารของกรมการจัดหางานได้ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน doe.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร 1694 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...