ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 38
07 ก.ย. 2566

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ห้องเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารกาญจนิกา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายวรรณะ  วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมมีการบรรยายเรื่องการพัฒนาการจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทย และกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับการนวดแผนไทย และฝึกปฏิบัติ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับการนวดแผนไทย และฝึกปฏิบัติเทคนิคการให้บริการ ทบทวนความรู้กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับการนวดแผนไทย และฝึกปฏิบัติเทคนิคในการนวดแก้อาการ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวยุพยง ประเสริฐลาภ แพทย์แผนไทยชำนาญการ โรงพยาบาลมะการักษ์, นายศุภดิษฐ์ อินทพงษ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลไทรโยค เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้

        ส่วนที่ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมถอดบทเรียนการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” และชี้แจงแนวทางการเฝ้าระวังการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38

ข่าวภูมิภาคกาญจนบุรี / ปรีชา   ไหลวารินทร์ - รายงาน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...