ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
ASQua แต่งตั้ง ผอ.สรพ. ดำรงตำแหน่ง President-Elect 2023-2025
07 ก.ย. 2566
ผอ.สรพ.ได้รับการแต่งตั้งจาก ASQua ให้ดำรงตำแหน่ง President-Elect วาระในปี 2023 - 2025
 
จากการประชุม Asian Society for Quality in Health Care (ASQua), ASQua Executive Board ครั้งที่ 9th ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 มีมติแต่งตั้ง พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ให้ดำรงตำแหน่ง President-Elect วาระในปี 2023 - 2025  โดยมี Dr. Karen Luxford, Chief Executive Officer, Australian Council on Healthcare Standards (ACHS); and Chief Executive Officer, Australian Council on Healthcare Standards International (ACHSI) ดำรงตำแหน่ง President เพื่อร่วมกันผลักดันการส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพ สนับสนุนโครงการและสร้างเครือข่ายสมาชิกและพันธมิตร สนับสนุนงานด้านความปลอดภัยด้านสาธารณสุขให้แก่เครือข่ายสมาชิกนานาชาติจากภูมิภาคเอเชีย ฯลฯ โดยจะเป็น President ชอง ASQua ในวาระถัดไป               
 
สำหรับ ASQua เป็นเครือข่ายนานาชาติจากภูมิภาคเอเชีย ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ด้านสุขภาพระดับนานาชาติ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2016 โดยมีสมาชิกประเทศต่างๆ ได้แก่ มาเลเซีย ญี่ปุ่น ไทย อินเดีย ไต้หวันและฟิลิปปินส์ ปัจจุบัน ASQua มีสมาชิกเกือบ 200 รายจาก 14 ประเทศ และบริหารงานโดย ASQua Executive Board จากประเทศสมาชิก 11 ประเทศ  ทั้งนี้ประเทศไทย โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นสมาชิกของ ASQua  ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 และมีการดำเนินการในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน มาอย่างต่อเนื่องในการเข้าเป็น President-Elect ครั้งนี้ทำให้ประเทศไทยร่วมเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพในระดับเอเชียต่อไป
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...