ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
ภาคธุรกิจท่องเที่ยวกระบี่ เรียกร้องให้รัฐบาลชุดใหม่ พัฒนาปรับปรุง โครงสร้างสาธณูปโภคพื้นที่ฐาน
23 ส.ค. 2566

ภาคธุรกิจท่องเที่ยวกระบี่ เรียกร้องให้รัฐบาลชุดใหม่ พัฒนาปรับปรุง โครงสร้างสาธณูปโภคพื้นที่ฐาน ทั่งทางบกและทาง น้ำ เพื่อควาสะดวกในการเชื่อมโยงจังหวัดท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน 

นางสาวศริธร กิติธรกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เรียกร้องรัฐบาลชุดใหม่ จัดสรรงบประมาณการดำเนินโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง  สาธารณูปโภค ด้านการคมนาคม ทั่งทาง บก ทางน้ำ ระหว่างกลุ่มจังหวัดอันดามัน กระบี่ พังงา ภูเก็ต และสตูล เพิ่มขึ้นให้มีประสิทธิภาค เพื่อความสะดวก การเดินทางถ่ายโอนนักท่องเที่ยว ระหว่างจังหวัด เพื่อยกระดับให้จังหวัดกระบี่ เป็นฮัป ของการท่องเที่ยวทะเลฝั่งอันดามัน เนื่องจาก  จังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ มีแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจและมีชื่อเสียงระดับโลก เช่น เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะลันตา สระมรกต  มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 กระบี่ มีนักท่องเที่ยว ปีละกว่า 6 ล้านคน สร้างรายได้ประมาณปีละกว่า 120,000 ล้านบาท สูงเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ   แต่หลังจากเปิดประเทศปลายปี 2565 จนถึงปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด ตั้งแต่ต้นปี 2566 เป็นต้นมา ถึงขณะนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดกระบี่ ประมาณ 1.2 ล้านคน นับว่าเป็นตัวเลขที่สูงมาก และมีแนวโม้มเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ เรียกร้องให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น กรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าและพันธุ์ ประสานความร่วมมือ การพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว และการส่งเสริม ท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ ความต้องการของ พื้นที่ เนื่องจาก สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ       

กระบี่

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด