ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
(คลิป) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี จัดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม 5 ส
15 ส.ค. 2566


       ณ วัดห้วยใหญ่ ตำบลห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส จังหวัดชลบุรี โดยมีพระธรรมวชิราลังการ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดบางพระ วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
         
นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือของวัดห้วยใหญ่  เจ้าอาวาสวัด และกรรมการวัด ที่ทำการปกครองอำเภอบางละมุง เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี

มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมให้วัดเป็นสถานที่ร่มรื่น สวยงาม เหมาะสมกับการเรียนรู้ เป็นพื้นที่แบบอย่างทางด้านกายภาพและด้านจิตใจ รวมถึงกำหนดแนวคิด การออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสถาปัตยกรรมมาใช้ในการพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่สัปปายะ เป็นอารามที่รื่นรมย์ มีความสวยงามตามหลักภูมิสถาปัตยกรรมไทย

อีกทั้งเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่จะนำไปสู่การเสริมสร้างสุขภาวะ ทั้งทางด้านกายภาพ จิตใจ สังคม และปัญญา สืบต่อไป โดยจัดให้มีน้ำดื่ม ขนม และอาหาร จัดเลี้ยงให้กับผู้ที่ร่วมทำความสะอาดวัดในวันนี้

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...