ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
อ.พบพระ จัดกิจกรรม "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ เนื่องในวันแม่ "12 สิงหาคม 2566"
13 ส.ค. 2566

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 นายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอพบพระ เป็นประธานเปิด กิจกรรม "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ"เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา

ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านพบพระกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยมี นายนิกร จันตา นายกเทศบาลตำบลพบพระ สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เขตอำเภอพบพระ ทหาร ตำรวจ กำนันตำบลพบพระ เกษตรอำเภอพบพระ ผอ.โรงเรียนพบพระวิทยาคม พร้อมคณะครูนักเรียน ,คณะครูกศน.อำเภอพบพระ พร้อมด้วยนักศึกษา ,คณะครูโรงเรียนเทศบาลตำบลพบพระพร้อมนักเรียน ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสาและประชาชน กว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ การแสดงของโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
การดำเนินกิจกรรม"ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ" มีฐานให้ความรู้ได้แก่
1.ฐานเตรียมดินและมีการไถดะ การไถแปรและการคราด โดยคุณลุงสวัสดิ์ สีเพ็ง
2.ฐานการตกกล้าและการถอนกล้า โดยคุณลุงบุญมายาสกุล และคุณลุงแยง ยาสกุล
3.ฐานการปลูกข้าว โดย คุณป้าขันแก้ว แก้วติ๊บ และคุณครูลุงสีอุ่น สุรินทร์

ด้านนายพรชิต ทาสา ผู้ใหญ่บ้านพบพระกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ กล่าวว่าการทำนา เป็นอาชีพที่มีบุญคุณต่อพวกเราชาวไทย และชาวโลก เนื่องจากอาชีพซาวนาเป็นอาชีพที่ผลิตข้าวเพื่อมาหล่อเลี้ยงประซากรชาวโลก และเป็นอาชีพเกษตรกรรมของบรรพบุรุษไทย ที่ต้องรักษาและหวงแหนไว้ให้ลูกหลานการให้นักศึกษานักเรียน และเยาวขนได้รับประสบการณ์และความรู้ด้านเกษตร โดยการทำนานั้น เพื่อให้รุ่นหลังได้สืบทอดวัฒนธรรมของคนไทยอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไป

ด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านพบพระกลาง เล็งเห็นความสำคัญในการปลูกข้าว เป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของคนไทยที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้ง ยังสามารถช่วยสร้างความสมัครสมานลามัคคีกันในหมู่คณะได้อีกด้วย จึงได้จัดกิจกรรม "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติลมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาก พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาลมหามงคลเผลิมพระชนมพรรยา 91 พรรษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยให้ดำรงค์สิบต่อไป และเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดิแกเด็กและเยาวจนของชุมชนให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมไทย อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนยิ่งขึ้น 

เกษมสันต์ ไชยเดช / ตาก

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด