ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
พาณิชย์จังหวัดตรัง เชิญชวนผู้ประกอบการ คู่ค้า ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Online Business Matching
28 ก.ค. 2566

           นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรและจังหวัดสมุทรสาคร กำหนดจัดกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ (Business Metching) โครงการเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการ กิจกรรมหลัก : พัฒนาตลาดสินค้าเกลือทะเลสมุทรสาครสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

          เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเกลือ/ผู้ประกอบการสินค้าเกลือของจังหวัดสมุทรสาคร และส่งเสริมให้เกษตรกร/ผู้ประกอบการ มีองค์ความรู้ในการเจรจาธุรกิจและการตลาด และจัดทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายสินค้าล่วงหน้า (MOU) จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ คู่ค้า ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Online Business Matching ได้ ผ่านทางระบบ Zoom Meeting ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566

ทั้งนี้ กำหนดจัดกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) จำนวน 4 ภาค (12 จังหวัด) ซึ่งกำหนดดำเนินงานดังนี้

ครั้งที่ 1 : ภาคตะวันออก (จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก) ในวันที่ 3 5 และ 7 สิงหาคม 2566

ครั้งที่ 2 : ภาคใต้ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา) ในวันที่ 16 18 และ – 20 สิงหาคม 2566

ครั้งที่ 3 : ภาคเหนือ (จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่) ในวันที่ 25 29 และ 31 สิงหาคม 2566

ครั้งที่ 4 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ) ในวันที่ 7 9 และ 11 กันยายน 2566

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด