ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 11 ตรวจสอบโรงงานผลิตยางรีเคลม จ.นครราชสีมา
28 ก.ค. 2566

นายบัญชา ขุนสูงเนิน ผู้อำนวยการส่วยตรวจและบังคับใช้กฎหมาย พร้อมเจ้าหน้าที่ หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 11 ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานอุตสาหกรรรมจังหวัดนครราชสีมา และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนได้รับผลกระทบกลิ่นจากการประกอบกิจการโรงงานผลิตยางรีเคลมผสมเนื้อยางธรรมชาติ และผลิตล้อยางตัน ในพื้นที่ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ผลการตรวจสอบสรุปได้ ดังนี้

1. เป็นโรงงานผลิตยางรีเคลม ประกอบด้วยโรงผสมยาง โรงหล่อดอกยาง โรงอบยาง และ โรงขึ้นรูปยางล้อตัน ขณะตรวจสอบพบว่าไม่ได้เดินเครื่องจักรทำการผลิตในส่วนของโรงอบยางและขึ้นรูปล้อตัน

2. มีระบบบำบัดอากาศเสีย ประกอบด้วยระบบถุงกรองสำหรับโรงผสมยาง ระบบไซโคลนกำจัดฝุ่นจากเตาหม้อต้มไอน้ำเชื้อเพลิงถ่านหิน และระบบดูดซับกลิ่นจากโรงอบยางด้วย Activated Carbon

3. จากการตรวจสอบพบว่าระบบบำบัดอากาศเสียมีสภาพไม่พร้อมใช้งาน และระบบไฟฟ้าภายในโรงงานมีสภาพไม่เหมาะสม บริเวณทั่วไปภายในโรงงานมีกลิ่นเหม็น คณะผู้ตรวจสอบจึงแจ้งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 27 สิงหาคม 2566 ดังนี้

3.1 ปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดมลพิษทางอากาศโดยให้ออกแบบและรับรองโดยวิศวกรควบคุม

3.2 ให้จัดทำมาตรการป้องกันกัดกลิ่นในแต่ละอาคาร

3.3 ให้ซ่อมแซม เปลี่ยนอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าในโรงงานที่มีลักษณะไม่เหมาะสม โดยให้ออกแบบและรับรองโดยวิศวกรควบคุม

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด