ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
ปตท. x มสธ. ร่วม ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย
04 ก.ค. 2566


           นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์  จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ปตท. X มสธ. จุดพลังนักสื่อสารรุ่นใหม่ยุคดิจิทัล ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อสร้างโอกาส พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ ในระดับปริญญาตรีและการฝึกอบรมระยะสั้น อันนำไปสู่การพัฒนานักสื่อสารยุคดิจิทัลที่มีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ให้พัฒนาอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน โดยมีนางกนกพร รอดรุ่งเรือง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์  บุญศิริ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมลงนาม ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด