ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
นางรำเชียงคานกว่า 1112 คน รำบวงสรวงพระยาศรีอรรคฮาต ทองดี ศรีประเสริฐ
24 มิ.ย. 2566

 เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 มิถุนายน 66 ที่หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคาน จ.เลย นายอภินันต์  สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน  พี่น้องชาวเชียงคาน นทท.  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีบวงสรวงหน้าอนุสาวรีย์พระยาศรีอรรคฮาต (ทองดี ศรีประเสริฐ) พร้อมรำบวงสรวงนางรำ 1,112 คน ที่หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคาน อย่างสวยงาม  

นายอภินันต์  สุวรรณโค  นายอำเภอเชียงคาน  กล่าวว่า งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีเชียงคาน ผ่านศาสตร์พระราชา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครบรอบ 112 ปี อำเภอเชียงคาน จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเชียงคาน เพื่อให้ชาวเชียงคานได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของเชียงคานให้นักท่องเที่ยว ผู้มาเยือนได้รับทราบ และเพื่อน้อมสักการะรำลึกถึงคุณงามความดีของพระยาศรีอรรคฮาต (ทองดี ศรีประเสริฐ) เจ้าเมืองเชียงคานคนสุดท้าย นายอำเภอเชียงคานคนแรก บรรพบุรุษของคนเชียงคานที่ได้เสียสละสร้างบ้านแบ่งเมือง วางรากฐานการพัฒนาเชียงคานให้มีความเจริญรุ่งเรืองบ้านเมือง  เป็นปึกแผ่นและเป็นแบบอย่างให้อนุชนคนรุ่นหลังสืบมาจนถึงปัจจุบัน

กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 66 โดยมีกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร พิธีบวงสรวง และรำถวายพระยาศรีอรรคฮาต  การประกวดการทำอาหารจากปลาน้ำโขง กิจกรรมผาสาดลอยเคราะห์  การประกวดพืชผลทางการเกษตร กิจกรรมแสง สี เสียง เล่าเรื่องเมืองเชียงคาน และการประกวดนางงามเชียงคาน การออกร้านจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองเชียงคาน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเลย  ได้รับความอนุเคราะห์ความร่วมมือจากส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องชาวเมืองเชียงคาน เป็นอย่างดี

บุศย์ สิริปัญญาพร/เลย

 

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด