ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
ปตท.จ.ระยอง จับมือภาคเครือข่าย และวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กเก้ายอด “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดระยอง” ปีที่ 21
26 พ.ค. 2566

               นายภูษิต ไชยฉ่ำ รองนายกเทศมนตรีนครระยอง และ น.ส.เชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์ และการสื่อความ กลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางดวงกมล ร่มรื่น ประธานวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กเก้ายอด ร่วม “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดระยอง” ปีที่ 21 ณ วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กเก้ายอด หาดแหลมเจริญ อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันที่จะส่งเสริมอาชีพของกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน ซึ่งเป็นหนึ่งในอาชีพหลักที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง ด้วยการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในทะเล เพื่อสร้างสมดุลให้แก่ระบบนิเวศ และเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มประมง

             โดยในปี พ.ศ. 2566 นี้ กลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มแรก ณ วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กเก้ายอด พันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในวันนี้ ได้แก่ หอยหวาน จำนวน 5,000 ตัว พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปูม้า จำนวน 200 ตัว ลูกปู จำนวน 1,500,000 ตัว และลูกกุ้งกุลาดำ จำนวน 150,000 ตัว ปลากะพง จำนวน 1,000 ตัว รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,656,200 ตัว ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำทั้งหมดจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง รวมถึงกลุ่มประมงในพื้นที่ใกล้เคียง แสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออันดีในการพัฒนาท้องถิ่นที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ให้เกิดความสมดุลและมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด