ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สังคม / บุคคล ย้อนกลับ
ยะลาจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
22 พ.ค. 2566

ยะลา จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 66

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.66 เวลา 06.30 น. ที่ สนามนกเขาชวา สวนขวัญเมือง เทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานในพิธี นำนักวิ่งจากส่วนราชการ หน่วยงานองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 64 แห่งในพื้นที่จังหวัดยะลา และประชาชน จำนวน 1,500 คน เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง ประเภทฟันรัน ระยะทาง 5.3 กิโลเมตร เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในวันฉัตรมงคล4 พฤษภาคม 2566 ตามโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จัดขึ้นโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นำเงินรายได้มอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นทุนในการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้

นายมุขตาร์ มะทา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ในนามตัวแทนผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยว่า วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เป็นวันฉัตรมงคล ซึ่งเป็นวันสำคัญที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จ เถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลายด้าน โดยด้านการศึกษาทรงเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา พระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสนับสนุนก่อตั้งโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร และทรงรับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชปถัมภ์พระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัย และมอบทุนช่วยเหลือเยาวชนที่เรียนดี ขยันหมั่นเพียร ประพฤติดี มีคุณธรรม แต่มีฐานะยากจนอย่างต่อเนื่อง กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำ โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อนำเงินรายได้ค่าสมัคร ทั้งหมดส่วนหนึ่งมอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด