ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
คพ. ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ปัญหาขยะมูลฝอยบนเกาะเต่าทั้งระบบ
07 พ.ค. 2566

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ปัญหาขยะมูลฝอยบนเกาะเต่าทั้งระบบ หลังพบช่วงการท่องเที่ยวที่ผ่านมามีขยะมากถึง 15 - 20 ตันต่อวัน

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า จากการสอบถามข้อมูลจากร้านค้าและผู้ประกอบการต่างๆบนเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมกับหารือมูลนิธิการจัดกาชรทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R ) , มูลนิธิโคคา-โคล่า , ร้านรับซื้อของเก่า , นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่า , ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าบนเกาะเต่า และนายกเทศมนตรีตำบลเกาะเต่า ในการร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะเต่าอย่างยั่งยืนทั้งระบบ เนื่องจากเกาะเต่ามีปริมาณขยะเกิดขึ้นช่วงท่องเที่ยวมากถึง 15 - 20 ตันต่อวัน แต่สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่เพียง 4 ไร่ ซึ่งไม่เพียงพอรองรับปริมาณขยะในอนาคต การขับเคลื่อนการจัดการขยะอย่างยั่งยืนทั้งระบบต้องดำเนินการตั้งแต่ความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่นำขึ้นเกาะที่จะเน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ที่จัดการง่าย สามารถเรียกคืนกลับเข้าสู่ระบบเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ ไม่ถูกทิ้งตกค้างอยู่บนเกาะ การสนับสนุนให้เกิดการเก็บและคัดแยก

นอกจากนี้ การขนส่งออกจากเกาะโดยใช้หลักการการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต การวางแผนจัดระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิด การเก็บขนขยะแบบแยกประเภท และการกำจัดขยะเก่าที่ตกค้างบนเกาะทั้งหมด เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย ลดปริมาณขยะที่กำจัดได้ยาก และลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะนำไปกำจัดให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งเกาะมีพื้นที่จำกัดจึงต้องขอความร่วมมือให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ร้านสะดวกซื้อและผู้จำหน่ายสินค้าในพื้นที่เกาะเต่า ให้จำหน่ายหรือใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ง่ายต่อการนำกลับมารีไซเคิล ลดปริมาณขยะที่จะต้องนำไปกำจัด หรือใช้บรรจุภัณฑ์ที่สลายตัวได้ทางชีวภาพลดปริมาณไมโครพลาสติกลงสู่ทะเลให้เกาะเต่าเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวระดับโลกที่รักษาสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตของประชาชน และระบบนิเวศเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...