ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
ศาล ปค.ชี้กรมที่ดินละเลยปมเขากระโดง
30 มี.ค. 2566

ศาลปกครองพิพากษาคดีเขากระโดง! ชี้ "กรมที่ดิน" ละเลย สั่งร่วมมือ รฟท.ลุยสอบแนวที่ดินด่วน เตรียมตั้ง กก.สอบสวนดำเนินการให้แล้วเสร็จใน 60 วัน

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2566 นายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวภายหลังเข้ารับฟังคำพิพากษาศาลปกครองกลางในคดีที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ยื่นฟ้องกรมที่ดิน  กับพวกรวม 2 คน กรณีละเลย ไม่เพิกถอนที่ดินเขากระโดง จ.บุรีรัมย์  ว่า ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาว่ากรมที่ดินละเลยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ส่วนในประเด็นที่รฟท.ฟ้องว่ากรมที่ดินจะทำละเมิดให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนการขาดประโยชน์จากที่ดินที่เป็นของการรถไฟศาลพิพากษายกฟ้อง ทั้งนี้ศาลปกครองระบุว่าเป็นหน้าที่ของกรมที่ดินพี่จะต้องดูแลที่ดินของรัฐก็ให้ไปดำเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งกรมที่ดินเคารพในคำพิพากษา แล้วจะดำเนินการตามคำพิพากษาโดยในวันพรุ่งนี้จะนำคำพิพากษาเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายของกรมที่ดิน เพื่อพิจารณาว่าจะต้องมีการอุทธรณ์หรือไม่อย่างไรและวางแนวปฏิบัติ

โดยนายชยาวุธ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้กรมที่ดินไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 61 เพราะว่า โดยปกติเมื่อกรมที่ดินได้มีการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับประชาชนและมีการเข้าทำประโยชน์แล้ว การจัดตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะกระทำก็ต่อเมื่อได้มีกรณีต้องสงสัย หรือมีการตรวจสอบจนมีความชัดเจนพอสมควรว่าน่าจะมีการออกเอกสารสิทธิ์โดยผิดพลาดหรือโดยไม่ชอบ เพราะถ้าตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 61 เจ้าหน้าที่ที่ดินจะต้องขึ้นบัญชีอายัด และติดประกาศอายัดที่สารบบที่ดิน โดยเจ้าพนักงานจะตัดหมายติดไว้ว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 61 เพื่อให้คนที่จะมาทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินแปลงดังกล่าวได้ทราบ 

"เราไม่ได้ละเลยเพราะผู้มีส่วนได้เสียกับที่ดินบริเวณนั้นร่วม1,000แปลง เขาจะต้องเผชิญกับสิ่งที่ผมบอก ซึ่งที่ผ่านมา 95% ของที่ดินที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 61 จะมีการเพิกถอน เราจึงต้องมีข้อมูลที่มั่นใจเพียงพอจึงจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าว เพราะไม่ต้องการให้เกิดการกระทบกระเทือนกับประชาชนที่ถือเอกสารสิทธิ์จากที่กรมที่ดินเป็นผู้ออกให้" นายชยาวุธกล่าว

อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวอีกว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ได้ฟังคำชี้แจงของตุลาการผู้แถลงคดี ได้เรียกประชุมและตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ชุด โดยมีการส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพถ่ายทางอากาศดูแล้วก็พบร่องรอยแนวรางรถไฟในพื้นที่ดังกล่าวกับรูปแผนที่ที่การรถไฟนำเสนอต่อศาลเมื่อปี 2539 ซึ่งพบว่าเป็นคนละเส้นกันก็ให้เจ้าหน้าที่เรียบเรียงและรายงานต่อศาลเมื่อวานที่ผ่านมา แต่เมื่อศาลมีคำพิพากษาในวันนี้ก็จะมอบหมายรองอธิบดีที่กำกับดูแลงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 61 โดยในคำพิพากษาวันนี้ชัดเจนว่าศาลให้การรถไฟซึ่งอ้างว่าเป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินในบริเวณนี้ ร่วมกับกรมที่ดินไปดำเนินการตรวจสอบ แนวที่ดินให้ชัดเจนว่า แผนที่ที่ชัดเจนแน่นอนนั้นเป็นอย่างไร เพราะแผนที่ฉบับปี 39 ที่การรถไฟส่งมอบให้ศาลพิจารณานั้น เรายังไม่ได้จัดทำพล็อตลงในระวางของกรมที่ดิน ซึ่งกรมที่ดินก็ได้มีการทำไปบ้างแล้วก่อนหน้านี้

นายชญาวุธ กล่าวด้วยว่า การตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 61 น่าจะให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน นั่งเป็นประธาน ซึ่งคณะกรรมการฯจะเป็นผู้พิจารณาว่าเอกสารสิทธิ์ที่ออกไปผิดพลาดต้องมีการเพิกถอนหรือไม่ ซึ่งระยะเวลาการทำงานก็มีอยู่ต้องสอบให้เสร็จภายใน 60 วันและขยายได้อีก 60 วันหากดำเนินการไม่เสร็จ และหากท้ายที่สุดแล้วมีการเพิกถอนในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ กรมที่ดินก็ต้องมาพิจารณาว่าดำเนินการออกโดยชอบหรือไม่  ต้องรับผิดทาง วินัย อาญา และละเมิด หรือไม่

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...