ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
ทส.รณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากคาร์บอน
28 มี.ค. 2566

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ฉลากคาร์บอน เชิญชวนประชาชนร่วมเป็น Carbon Hero ด้วยการเลือกซื้อสินค้าที่มีฉลากคาร์บอน เพื่อช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการจัดการปัญหาก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย โดยมี คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) คุณวรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด พร้อมด้วยพันธมิตรเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ภาคประชาชนและสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ณ เอ็มควอเทียร์ กรุงเทพฯ

รมว.ทส. ได้กล่าวขอบคุณ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ที่ได้ดำเนินนโยบายมีส่วนร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีทางเลือกในการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากคาร์บอน ที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมลดปริมาณคาร์บอนได้อย่างมีนัยสำคัญ ขานรับกับเป้าหมายของประเทศไทย ในการยกระดับการขับเคลื่อนประเทศสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี ค.ศ. 2050  และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2065 ซึ่งการจะเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในวันนี้ ล้วนเป็นหน้าที่ของทุกคน ที่ต้องร่วมกันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค ที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้สร้างจิตสำนึก สร้างการตระหนักรู้ให้กับทุกภาคส่วน ได้เข้าใจความหมายของคำว่า คาร์บอนฟุตพริ้นท์ และคาร์บอนเครดิต ว่าคืออะไร แต่การจะผลักดันในเกิดการลดปริมาณคาร์บอนให้สำเร็จได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนแปลง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสังคมคาร์บอนต่ำให้สำเร็จได้ในอนาคต 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด